Karol Borsuk

Studia w Lublinie w Intytucie Sztuki UMCS i praca na tej uczelni aż do grudnia 1981.
Od 13 grudnia mieszka i pracuje jako muzyk: skrzypek, dyrygent i kompozytor. Był prze 30 lat wicedyrektorem i kierownikiem wydziałów (instrumenty smyczkowe i dawna muzyk) w Musikschule Reinickendorf. Dyrygowal koncertami w wielu krajych, wykładał na kursach muzycznych na Węgrzech będąc też jurorem konkursów muzycznych w Polsce i we Włoszech. Dokonał wielu prawykonań utworów Piotra Mossa. W Berlinie zaś dyrygowałl koncertami w Konzerthaus, Filharmonii i RBB. Karol Borsuk dyragował kompozycją C.Orfa „Carmina Burana” ponad 30 razy w Polsce i innych krajach, zaś Aleksandrem Newskim kilkanascie razy w Berlinie, na Wegrzech i we Wloszech…

Temat: Historia powstania dwu wielkich dzieł muzycznych na tle epoki Aleksandra Newskieg S. Prokofiewa i Carmina Burana C. Orffa

Chciałbym z Państwem podzielić się moimi refleksjami na temat bardzo znanej kompozycji Carla Orffa – Carmina Burana, na tle epoki w której to wielkie dzieło powstało i zestawić go, choc fragmentarycznie, z innym utworem powstałym w tym samym czasie, kantata „Aleksander Nawski“ Sergiusza Prokofiewa. Oba utwory skomponowane w latach 1937-38 , oba w okresie panujących wówczas dyktatur (Hitler- Stalin) przekraczające swoim „ogromem“ pod względem długości, dramaturgii iwielkości orkiestry – klasyczne ramy, a tak odległe w swojej wymowie. Pierwszy pełen radości i optymizmu, drugi zaś propagujący potęgę Kraju Rad w obliczu zbliżającego się kataklizmu 2. wojny światowej. W dalszym ciągu zaś naszego spotkania z Państwem zajmował się będę Carmina Burana, chcąc przybliżyć Państwu proces, powstania, źródła i recepcje tego wielkiego dzieła od momentu jego skomponowania… fascynujący jest sam proces powstania tej kompozycji i jej źródeł.

https://www.youtube.com/watch?v=oQ9o6VGg6zo&t=269s