Dyskusja panelowa: Ukraina i Europa wzajemne zbliżenia, różne perspektywy widzenia.

16.06.2023, godz. 18:00, sala 2094
Uniwersytet Humboldtów,  przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Zapraszamy w ramach spotkań na Uniwersytecie Trzech Pokoleń na dyskusję
panelową „Ukraina i Europa wzajemne zbliżenia, różne perspektywy widzenia„.
(Z tłumaczeniem symultanicznym na niemiecki)
Ukraina, która jest także Europą i nie tylko… Dziś Ukraina broni Europy przed rosyjskim imperializmem! My wszyscy w Europie powinniśmy to zauważyć. Ludzie w Polsce i na
Litwie to rozumieją. W Niemczech jeszcze nie do końca. Będziemy o tym rozmawiać
z gośćmi z tego kręgu:
Laurynas Vaičiūnas – historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych, animator
kultury i wydawca, prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Olena Apchel, Artywistka i reżyserka teatralna, performerka, wykładowczyni, dramatopisarka, kulturoznawczyni, kuratorka projektów artystycznych, PhD w dziedzinie historii i teorii sztuki. Współdyrektorka estiwalu Berliner FestspieleTheatertreffen. Była wolontariuszką w pierwszych latach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a od początku pełnowymiarowej inwazji aktywnie działa na rzecz pomocy wojsku i cywilom.
Olaf Kühl, slawista, tłumacz literatury polskiej (także rosyjskiej i ukraińskiej), pisarz, 1996 – 2021 doradca ds. Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego w Senackiej Kancelarii Berlina. Nagroda Karla Dedeciusza 2005 r., wyróżnienie Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego 2015 r. „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą” W 2023 r. ukazała się jego książka „Z. Krótkie Dzieje Rosji, widziane z perspektywy jej końca“ w wydawnictwie Rowohlt Berlin.
Moderacja Cornelius Ochmann, dyrektor zarządzający FWPN, specjalista ds. polityki europejskiej, relacji UE – Rosja oraz Polski, Ukrainy, Białorusi. Studiował na uniwersytetach
w Moguncji i we Wrocławiu. Przebywał na stypendiach badawczych w Moskwie i Jerozolimie (Hebrew University). Cornelius Ochmann współpracował z Bankiem Światowym i europejskimi instytucjami w ramach relacji z krajami Europy Wschodniej. Publikował w Polsce w „Nowej Europie Wschodniej”, jest członkiem Rady w „New Eastern Europe”.