Plan wykładów na rok 2015/16

Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, sala 3075, godz. 18.00             facebook

Temat przewodni: Polska myśl intelektualna we wspólnej Europie

11 września 2015
Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
Instytucja: Uniwersytet Warszawski / Wydział Socjologii
Temat: Przed wyborami – w Polsce, czyli w Europie.


09 października 2015
Prof. dr hab. Bożena Chołuj
Instytucja: Uniwersytet Europejski Viadrina / Gender Studies
Temat: Debata wokół gender: Europa – Niemcy – Polska


06 listopada 2015
Dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska
Instytucja: PolitechRnika Gdańska
Temat: Rakotwórcze i przeciwrakotwórcze składniki żywności, czyli to co trzeba wiedzieć by kuchnia stała się domowym centrum profilaktyki zdrowotnej


11 grudnia 2015
Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
Instytucja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Temat: Kobieta w islamie z polskiej perspektywy


15 stycznia 2016
Prof. dr hab. Robert Traba
Instytucja: Polska Akademia Nauk, Berlin
Temat: (Nie-)Powroty. Polskie doświadczenie i pamięć roku 1945 


12 lutego 2016
Prof. dr hab. Wojciech Zubala
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych Warszawa
Temat: Drogi artysty do wolności. Wolność jako esencja każdego twórczego działania


11 marca 2016
Iwona Majewska Opiełka – psycholog
Instytucja: Akademia Skutecznego Działania w Warszawie
Temat: Sukces w życiu i sukces w biznesie: kariera w UE


15 kwietnia 2016
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Nicieja
Instytucja: Uniwersytet Opolski / Instytut Historii
Temat: Historia i mitologia miast kresowych


13 maja 2016
Prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz
Instytucja: Europa-Universität Viadrina
Temat: Religia a nauka w Polsce


10 czerwca 2016
Dr Bożena Umińska-Keff
Instytucja: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Temat: Stosunek chrześcijaństwa do judaizmu na przestrzeni 2000 lat – rys historyczny


wrzesień 2015 – czerwiec 2016
Moderacja wykładów: Prof. dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski