Prof. dr hab. Stanisław Nicieja

Temat: Historia i mitologia miast kresowych

Nicieja

Prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego czterech kadencji, wybitny historyk, autor wysokonakładowych monografii o nekropoliach lwowskich (nakład 300 tys. egzemplarzy – 4 wydania), „Kresowa Atlantyda” – historia i mitologia miast kresowych” – 7 tomów (nakład 120 tys.). W swoim berlińskim wykładzie, który będzie miał charakter spotkania autorskiego, przedstawi fascynujący problem miast przesiedlonych w wyniku II wojny światowej. Po konferencjach mocarstw światowych w 1945 roku w Jałcie i Poczdamie stare polskie miasto Lwów stało się miastem ukraińskim o nazwie Lviv, a ludność polską wysiedlono do niemieckiego Breslau. Stare niemieckie miasto Königsberg stało się rosyjskim miastem Kaliningrad, polskie miasto Wilno stało się litewskim miastem Vilnius itp.

Prof. Stanisław S. Nicieja przedstawi w swoim wykładzie w Berlinie 15 kwietnia br. ten frapujący problem w szerokim europejskim kontekście na tle dziejów Europy po układach w Jałcie i Poczdamie.

S.Nicieja8S.Nicieja7S.Nicieja1

S.Nicieja2 S.Nicieja3 S.Nicieja4 S.Nicieja5 S.Nicieja6