Dr Agnieszka Łada

Dr Agnieszka Łada – wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, do grudnia 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała nauki polityczne w Warszawie i Berlinie oraz – jako stypendystka Fundacji Konrada Adenauera – psychologię organizacji w Dortmundzie. Jako stypendystka Hertie Foundation ukończyła Executive Master of Public Administration na Hertie School of Governance. Visiting fellow w European Policy Centre w Brukseli (2011), visiting research fellow na University of Sussex (2012), visiting scholar w Alfred von Oppenheim Centre for European Policy Studies, German Council on Foreign Relations (DGAP) w Berlinie (2013), visiting researcher w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie (2016/2017). Jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: Niemcy
i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie
Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.

Temat: Komunikacja w stosunkach polsko-niemieckich
„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Po­laków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku w ramach wspólnego projektu z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i 2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna, w 2018 z Fun­dacją Körbera, a w 2019 z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, , która wspierała także edycje projektu w latach 2006, 2008 i 2018. Od 2020 partnerem projektu jest Deutsches Polen-Institut.