Dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech

Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Pełnomocniczka Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską.
Socjolożka, politolożka.

W latach 1998-2001 wicedyrektorka w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH/Sciences PO Paris. 
Od listopada 2017 do marca 2020 roku – Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: komunikowania, mediów i mediatyzacji życia publicznego oraz lobbingu i grup interesu na poziomie narodowym i europejskim.
Członkini: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska.
Jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się politykami publicznymi w Europie – Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Reguliers pour l’Administrations en Europe). 
Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Opublikowała m.in „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013,  a wraz z J. Misiuna i S. Łubiarz „Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018.
Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Academiques).
Temat wykładu:
Społeczny wymiar pandemii – komu ufamy, kogo słuchamy?
W wykładzie zastanowimy się czy i jak pandemia wpłynęła na źródła naszych informacji. kogo słuchamy, skąd czerpaliśmy wiedzę na jej temat. 
Czy i w jaki sposób Covid-19 wpłynął na rolę ekspertów, naukowców i celebrytów?