Galeria UTP

Galeria UTP to platforma prezentacji sztuk wizualnych polskich artystów mieszkających w Niemczech. Jest realizowana przez niemieckie Stowarzyszenie Policultura. Galeria UTP jest rezultatem działań w zakresie edukacji i kultury, który odwołują się nie tylko do intelektu odbiorców, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Poznawanie i przeżywanie procesów inności, wzajemnego przenikania wartości, wyraźnie wybija się jako motyw twórczości artystów, zapraszanych do współpracy z Galerią UTP. Są nimi Polacy, którzy żyją i tworzą w różnych krajach EU, na styku co najmniej dwóch kultur, narodowości oraz wielu języków, doświadczając umownej komplementarności otaczającego świata.
Kuratorem Galerii UTP jest Bogusław Fleck, absolwent wydziału komunikacji wizualnej i  form przemysłowych berlińskiej Hochschule der Künste.
Międzynarodowy wymiar projektu Galeria UTP, oraz wysoka ranga artystyczna prezen-towanych prac, to priorytety organizatorów, którzy do odbiorców docierają poprzez wszelkie dostępne formy prezentowania sztuki.

Nasze wernisaże, organizowane regularnie co miesiąc po wykładach na Uniwersytecie Humboldtów, oraz okazjonalnie w różnych galeriach, mają inspirować odbiorców do dalszego zainteresowania się tworczością prezentowanego artysty, oraz sztuką jako językiem komunikacji.

Pomost między wykładem i wernisażem stanowi każdorazowo wystąpienie słowne, laudacja dla artysty, wprowadzenie dla odbiorców. Łączenie inspiracji intelektualnej wywiedzionej z wykładu i estetycznej, jaką daje wydarzenie artystyczne zamykające wieczór, jest zadaniem przewodnika, którego rolę przejmuje na ogół Piotr Olszówka.