Plan wykładów na rok 2018/2019

HU, Unter der Linden 6,   Freitags um 18:00 Uhr   Saal 2094 

Temat przewodni :
100 lat odzyskania Polski Niepodległej
a kształtowanie się relacji polsko- niemieckich

14 września, miejsce wykładu: Institut für Kunst- und Bildgeschichte – HU Berlin » Dorotheenstraße 26, 10117 Berlin, Hörsaal 207
Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król
Instytucja : Collegium Civitas Warszawa
Temat : Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech                     1919-1945

12 października
Adam Krzemiński
Publicysta, dziennikarz Warszawa
Temat: Polska i Niemcy – sto lat samotności we dwoje

16 listopada
Prof. dr hab. Tomasz Schramm
Instytucja : UAM Poznań
Temat : Traktat Wersalski a sprawa polska. Sytuacja geopolityczna w Europie po
I wojnie
światowej

14 grudnia
Dr hab. Jagoda Hernik Spalińska
Instytucja :  Instytut Sztuki PAN Warszawa
Temat:  Teatr polski okresu międzywojennego

11  stycznia
Prof. dr Dariusz Stola
Instytucja: Muzeum POLIN Warszawa
Temat: Żydzi w historii Polski : tysiąc lat obecności

15  lutego
Prof. dr hab. Andrzej Friszke
Instytucja: Collegium Civitas , PAN  Instytut Studiów Plitycznych
Temat:  Polski IPN i niemiecki Instytut Gaucka BStU – podobieństwa i różnice.

15  marca
Jurek Owsiak
Instytucja: Orkiestra Swiątecznej Pomocy
Temat: Wszystko odbywa się na zasadzie budowania społeczeństwa obywatelskiego, które jest wyrazem pewnej umowy społecznej

12 kwietnia
Prof.dr hab. Paweł Machcewicz
Instytucja: Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa
Temat: Współczesna polska polityka historyczna

10 maja
Prof. dr med. habil. Marek Krawczyk
Instytucja: Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Temat: Nadzieje i niebezpieczeństwa przeszczepiania narządów od żywego dawcy

14  czerwca
Dr habil. Marek Cichocki
Instytucja: Collegium Civitas w Warszawie
Temat: Unia Europejska-perspektywy, wyzwania i zagrożenia