Dr Stanisław Bajtlik

Zajmuje się popularyzacją nauki. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset artykułów, programów radiowych i audycji telewizyjnych o charakterze popularnonaukowym oraz książki Kosmiczny alfabet[2]. Artykuły popularne publikował m.in. w Świecie Nauki, Spectrum der Wissenschaft, Wiedzy i Życiu, Polityce, Gazecie Wyborczej, Postępach Fizyki, Młodym Techniku, Postępach Astronomii, Akademii. Był autorem całorocznego, codziennego cyklu audycji nadawanych w 2000 roku przez Polskie Radio Bis „Kosmiczne związki”. Wraz z Arkadiuszem Orłowskim prowadził w latach 2005-2007 program popularnonaukowy w TVP1 „Symulator faktu”[3]. Współpracuje z Uniwersytetami Dzieci w wielu miastach. Jest członkiem Rady Programowej Warszawskiego Festiwalu Nauki.


Wykład: Co to jest czas
Wszyscy posługujemy się czasem. Tymczasem nie istnieje jego definicja.
Od starożytności ludzie biedzili się z jego zrozumieniem. Najwięksi
fizycy probowali zrozumieć dlaczego zawsze płynie w jednym kierunku.
O tym, czym jest czas w fizyce, filozofii, psychologii, sztuce i w życiu
codziennym, a także o jego mierzeniu będzie ten wykład. Nie obejdzie się
bez przedstawienia rewolucyjnych zmian w poglądach na to, czym jest
czas, wprowadzonych przez Einsteina. Omówimy też kosmiczne skale
czasowe.