Aktualności

09.07.2021, godz. 18:00
Prof. dr Michał Bilewicz
polski psycholog społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej
Populizm a mowa nienawiści w społeczeństwie i polityce
Mowa nienawiści jest poważnym problemem współczesnych społeczeństw. Jest ona bezpośrednio związana ze zmieniającym się sposobem używania mediów – wraz z dominacją internetu jako źródła wiedzy o świecie ludzie coraz częściej mają kontakt również z mroczną stroną nieskrępowanej wolności komunikacji, którą internet oferuje. W wystąpieniu zastanowimy się nad tym, czy przeniesienie się naszego życia do internetu musi koniecznie oznaczać narażenie na mowę nienawiści. Podyskutujemy o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w naszym otoczeniu. Będzie to też okazja do przedyskutowania nowych wyników porównawczych badań polsko-niemiecko-brytyjskich porównujących skalę mowy nienawiści w tych państwach.
 
Moderator: dr Piotr Olszówka
https://www.youtube.com/watch?v=sI5U-rpohso
 

 

Piotr Niemczyk. Działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny. Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.  W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.  W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Od 1998 do 2015 roku (z przerwą w latach 2001-2007) był ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Obecnie jest redaktorem naczelnym portalu Obywatele.news, wydawcą profilu „Krótki kurs szpiegowania”, publicystą portalu „Smak książki” oraz niezależnym konsultantem oraz wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji. Autor książek: „Szósta rano. Kto puka. Jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo policyjne” (2018), „Krótki kurs szpiegowania” (2019), „Pogarda. Dlaczego w Polsce rośnie liczba przestępstw z nienawiści” (2019), współautor/dokumentalista książki Vincenta V. Severskiego „Christine. Powieść o Krystynie Skarbek” (2019).

Temat: Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce?
Opis wykładu: Mowa nienawiści, określenia dyskryminujące i ksenofobiczne, używane w ogólnie dostępnych mediach, a także wygłaszane przez polityków i inne osoby publiczne mają wpływ na bardzo wyraźny wzrost przestępczości. Nie tylko przestępstw z nienawiści. Także pospolitych przestępstw kryminalnych z użyciem przemocy, przemocy domowej i przemocy wobec zwierząt. Pośrednim efektem mowy nienawiści i postaw dyskryminujących jest także terroryzm.Mowa nienawiści jest szczególnie wyraźna, a zarazem szkodliwa, w mediach społecznościowych. Tymczasem można zauważyć skoordynowane akcje tzw. internetowych trolli, których celem jest osiągnięcie pewnego efektu politycznego. Najczęściej te akcje związane są z kampaniami wyborczymi lub innymi kampaniami politycznymi.Szczególnie wyraźnie wpływ nieodpowiedzialnych wypowiedzi i komentarzy można było obserwować w latach 2015-2016 w Wielkiej Brytanii, USA, na Węgrzech i w Polsce. W trzech państwach toczyły się wtedy kampanie wyborcze, a Wlk. Brytanii kampania przed referendum „brexitowym”. We wszystkich tych kampaniach padały określenia ksenofobiczne i dyskryminujące. Zarazem można było zaobserwować wzrost przestępczości z nienawiści, a w dalszej konsekwencji wzrost brutalnej przestępczości wogóle.
Moderator: dr Piotr Olszówka


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds Kultury i Mediów
na podstawie uchwały Bundestagu