Aktualności

W związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniem Uniwersytetu Humboldtów spowodowanym Coronawirus informujemy o odwołaniu wykładu w dniu 13 marca 2020 roku.
Przygotowany dla Państwa wykład przez dr Piotra Olszówkę zostanie wkrótce opublikowany na naszym portalu https://utp.berlin/piotr-olszowka  .
Planowany w tym czasie wernisaż Urszuli Schwenn odbędzie się w najbliższej przyszłości.

Życzymy dużo zdrowia.
Rada Programowa UTP

Piotr Olszówka, urodzony w roku 1956 w Stalinogrodzie, studiował filozofię i religio-znawstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim, tam obronił pracę doktorską w roku 1985. Od roku 1986 w Berlinie, Bauhaus Archiv, FU Berlin, BTK. Tłumacz i publicysta.

Temat: „WITKACY-STRZEMIŃSKI-INGARDEN. Trzy teorie estetyczne i próba ich syntezy.”
Teoria czystej formy, unizm i fenomenologiczna teoria przeżycia estetycznego mają odmienny status poznawczy i odmienny zakres, dadzą się jednak nie tylko porównać lecz
i uogólnić.

Autorzy tych trzech teorii odegrali w historii nie tylko polskiej myśli i polskiej kultury doniosłe role. Na ich losy wpłynęła historia, najdonioślejsze dokonania twórcze mieli
w czasach II Rzeczypospolitej. Ich inspiracje myślą niemiecką ale i awangardą rosyjską uwarunkowane są nie tylko historycznie, wojny światowe i totalitaryzmy wpłynęły na ich osobiste losy lecz i na ich twórczość.

Stanisław Ignacy Witkiewicz malował, pisał i fotografował, wszechstronność jego zainteresowań kulminuje w teorii czystej formy, łączy bowiem myślenie o teatrze
i malarstwie, ogólną teorię kultury oraz monadologię. Władysław Strzemiński – malarz
i teoretyk – to także twórca Muzeum Sztuki i zaangażowany pedagog. Roman Ingarden poszukując ostatecznych ontologicznych odpowiedzi „po drodze” stworzył teorię miejsc niedookreślenia i – „niechcący” – rozwiązał Husserlowski dylemat fenomenologii dotyczący wiedzy niewątpliwej.

Trzy punkty widzenia na to, co estetycznie wartościowe, pozostawiają miejsce na syntezę.

Moderacja: prof. UAM dr hab. Bygida Helbig

W ramch Galerii UTP swoje prace przedstawi Urszula Schwenn
Wprowadzenie: dr Piotr Olszówka


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds Kultury i Mediów
na podstawie uchwały Bundestagu