Aktualności

15 marca 2024 roku, godz.18:00
HU, Unter der Linden 6, sala 2094

Artur Gruszczak – profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca Centre International de Formation Européenne w Nicei. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa, integracji europejskiej i migracji w krajach wyszehradzkich. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Ostatnie publikacje obejmują: The Routledge Handbook of the Future of Warfare, współredaktor: Sebastian Kaempf (Routledge 2024); The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2023); „One Threat – Multiple Responses. Countering Hybrid Threats in V4 Countries”, współautorzy: Josef Procházka, Pavel Vinkler, Krisztián Jójárt, Zoltán Szenes, Matej Kandrík, Obrana a Strategie 2023, nr 1; “Refugees” as a Misnomer: The Parochial Politics and Official Discourse of the Visegrad Four, Politics and Governance, 2021, t. 9, nr 4

Temat wykladu: Grupa Wyszehradzka – czy rozbieżne interesy państw członkowskich doprowadzą do jej marginalizacji
Grupa Wyszehradzka (V4) jest przykładem niespełnionego projektu jedności Europy Środkowej i zamanifestowania jej swoistości w Europie, w której ścierają się tendencje integracyjne i rozpadowe. W ciągu ponad trzech dekad współpracy czterech państw Europy Środkowej niewiele udało się osiągnąć. Idea wyszehradzka ziściła się w pierwotnej formie, jako solidarność państw narodowych w dziele zrywania więzów zależności od sowieckiego imperium. Kolejna jej odsłona, a więc integracja z demokratycznym, zasobnym i bezpiecznym Zachodem ujawniła różnice stanowisk i wynikające z nich spory. Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę w 2022 r. pogłębiła rozbieżności w polityce poszczególnych państw wyszehradzkich i dodatkowo zmniejszyła znaczenie V4 w stosunkach międzynarodowych w Europie.

W obecnej sytuacji międzynarodowej w Europie i wewnętrznej w krajach V4 szanse uratowania Grupy Wyszehradzkiej jako podmiotu mającego zauważalny wpływ na współpracę regionalną i bezpieczeństwo w Europie Środkowej są znikome. W epoce zmagań mocarstw globalnych małe i średnie państwa skazane są na strategię „podłączania się” do wiodących aktorów globalnych, a współpraca regionalna nie jest im do tego potrzebna.

Moderacja: dr Piotr Olszówka19 kwietnia 2024 roku, godz.18:00
HU, Unter der Linden 6, sala 2094
Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak

Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak – politolog i europeistka, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje naukowo i dydaktycznie z Wolnym Uniwersytetem w Brukseli. Wykłada także na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu.

Jest autorką ponad 100 publikacji na temat partii politycznych, europartii, Unii Europejskiej, funkcjonowania kobiet w polityce, w tym książek: Anatomia porażki wyborczej (Warszawa 2018), Comprendre la Pologne. Société, politique et institutions (Paryż 2016), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie (Wrocław 2014), Europeizacja polskich partii politycznych (Warszawa 2014), Europejska scena polityczna i jej aktorzy (Toruń 2014), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (Toruń 2010, 2014), Populizm w Europie – defekt i przejaw demokracji (Warszawa 2010), Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce (Toruń 2009), Kobiety w Parlamencie Europejskim: przełamywanie stereotypu płci w polityce (Wrocław 2006).

Aktualnie kieruje dwoma projektami naukowymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki: Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym. Analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych (2016-2020) oraz Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych (2018-2021).

Najbardziej dumna jest z dwóch tytułów otrzymanych od studentów Uniwersytetu Dzieci: Tytułu Wykładowca Roku 2015/16 za „przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt. Dlaczego ludzie migrują, oraz za entuzjazm i dar wyjaśniania młodym studentom trudnych zagadnień dotyczących współczesnego świata w prosty i atrakcyjny sposób”, a także Tytułu Popularyzatora Nauki Fundacji Uniwersytet Dzieci otrzymanego za „odwagę w podejmowaniu trudnych tematów i przedstawianie ich w zrozumiały dla dzieci sposób, a także za optymizm, poświęcony czas, zaangażowanie i dbałość o każdy szczegół, tak aby zdobywanie wiedzy bez względu na wiek odkrywców zawsze było fascynującą przygodą”.

Temat wykładu: Polska po wyborach. Szanse na poprawę stosunków polsko-niemieckich.

Moderacja: dr Piotr Olszówka


 

16.02.2024

Dr hab. Jan Sowa

 

Projekt finansowany ze środków:
       


19.01.2024 r.

  


15.12.2023 r.

 

17 listopada 2023

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

 

13 października 2023
Prof. dr hab. Joanna Hańderek          
Temat: Tożsamości zamknięte wynikają z ludzkiej potrzeby stabilizacjiProf. Hańderek: Minister psuje uniwersytety

 Wykład inaugurujący 10 rok istnienia Uniwersytetu Trzech Pokoleń. 


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00Projekt finansowany ze środków:

PNFN

Die Beautragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

 

Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00