Aktualności

17 czerca 2022

Krzysztof Kolany

Analityk rynków finansowych i gospodarki. W zakresie jego zainteresowań leżą zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i rynki zagraniczne: Nowy Jork, Londyn i Frankfurt. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Analizuje wpływ sytuacji gospodarczej na notowania akcji, kursy par walutowych i ceny surowców. Jest trzykrotnym laureatem organizowanego przez NBP prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategoriach dziennikarstwo internetowe (2010) oraz polityka pieniężna i stabilność finansowa (2018 i 2019). Otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego 2016 przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Temat: „Ekonomiczne konsekwencje wojny na Ukrainie. Wpływ na polską i światową gospodarkę”
Rosyjska napaść na Ukrainę zmienia nie tylko stosunki międzynarodowe w Europie,
ale też ma i będzie miała ogromne znaczenie dla światowej gospodarki.
Pierwsza po 1945 roku regularna wojna pomiędzy dwoma europejskimi państwami wywołała lawinę ekonomicznych konsekwencji,nieograniczających się jedynie do kwestii dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego.
To wydarzenie, które może na lata odseparować Europę od Rosji oraz przyspieszyć początek końca współczesnego ładu monetarnego.

Moderator: dr Piotr Olszówka


 

13 maja 2022, godz. 18:00 ZOOM
Dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech – Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Pełnomocniczka Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską.
Socjolożka, politolożka.

W latach 1998-2001 wicedyrektorka w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH/Sciences PO Paris. 
Od listopada 2017 do marca 2020 roku – Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: komunikowania, mediów i mediatyzacji życia publicznego oraz lobbingu i grup interesu na poziomie narodowym i europejskim.
Członkini: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska.
Jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się politykami publicznymi w Europie – Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Reguliers pour l’Administrations en Europe). 
Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Opublikowała m.in „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013,  a wraz z J. Misiuna i S. Łubiarz „Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018.
Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Academiques).
Temat wykładu:
Społeczny wymiar pandemii – komu ufamy, kogo słuchamy?
W wykładzie zastanowimy się czy i jak pandemia wpłynęła na źródła naszych informacji. Kogo słuchamy, skąd czerpaliśmy wiedzę na jej temat. 
Czy i w jaki sposób Covid-19 wpłynął na rolę ekspertów, naukowców i celebrytów?


 

08.04.2022
Prof. Andrzej Nowak

NASZ WYWIAD. Prof. Nowak: „Nowa Szkoła Holokaustu” jest ...

W 1982 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (seminarium prof. Władysława Serczyka). Od stycznia 1983 związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie przygotowywał rozprawę doktorską (obronioną w 1990, promotor: prof. Wiktoria Śliwowska). W latach 1987–91 był bibliotekarzem w Bibliotece Jagiellońskiej. Od 1991 jest zatrudniony na etacie w Instytucie Historii PAN w Warszawie, gdzie przygotował rozprawę pt. Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918–1920, która wraz z dorobkiem naukowym była podstawą nadania mu w 2002 stopnia naukowego doktora habilitowanego. W Instytucie Historii PAN kieruje od 2002 Pracownią Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w IH PAN.
W 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora.
Był nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Wykładał historię Polski i Rosji m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Columbia, Harvard), angielskich (Cambridge, University College of London), a także na Uniwersytecie w Dublinie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Tokijskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas oraz na uczelniach kanadyjskich (University of Toronto, Simon Fraser University, McGill University, Uniwersytet Alberty).
Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX–XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich.
Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”. W latach 2006–2010 był członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; członkiem Rady Muzeum Historii Polski, a także wiceprezesem Rady Historyków Narodowego Banku Polskiego (2007–2010).
W 2015 był członkiem jury Konkursu „Książka Historyczna Roku”[5]. Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy z 27 czerwca 2016 został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Temat wykładu: Rosyjski imperializm i Ukraina: głębsza historia agresji


11 marca 2022, godz 18.00

Dr Łukasz Jerzy Goczek jest profesorem w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, autorem kilkudziesięciu międzynarodowych publikacji, kierownikiem i wykonawcą 20 projektów badawczych. Łukasz
Goczek uczy ekonomii i ekonometrii na każdym poziomie edukacji, w tym doktorskim i jest cenionym dydaktykiem. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju gospodarczego i polityki pieniężnej.


Temat wykładu: „Wpływ pandemii korona-wirusa na gospodarkę”
Na wykładzie porozmawiamy o skutkach pandemii COIVD-19 dla gospodarki.
Zidentyfikowane setki milionów przypadków Covid-19 oznaczają setki
miliony osób chorych lub uwięzionych w domu podczas kwarantanny, a to
oznacza poważne zakłócenia dla działalności gospodarczej. Dodatkowo w
strachu przed wirusem, który przyniósł oficjalnie ponad 5 milionów ofiar
na całym świecie, część społeczeństwa wybrało pozostanie w domu. Firmy
zamykały się i ponownie otwierały w zależności od wprowadzanych
obostrzeń sanitarnych, borykały się z brakami kadrowymi. Ucierpiała
również edukacja.

Te skutki jednak nie są jednakowe dla wszystkich. Ktoś, kto może
pracować w domu, jest zupełnie w innej sytuacji niż ktoś, kto nie ma
płatnego urlopu i musi wykonywać pracę osobiście, zwłaszcza jeśli jest z
sektora dotkniętego obostrzeniami. Zakłócenia dla firm również zależały
od tego, co stało się z ich pracownikami i ich bazą klientów oraz cenami
rosnącymi na skutek przerwanych łańcuchów dostaw. Wreszcie poszczególne
kraje przyjęły skrajnie różne podejście do samej pandemii, a poważnie
różniące się wyszczepienie populacji w poszczególnych krajach przełożyło
się na bardzo różne skutki dla służby zdrowia i śmiertelności samej
choroby.

11.02.2022, godz. 18.00
Dr Joanna Gocłowska-Bolek 

Dr Joanna Gocłowska-Bolek – latynoamerykanistka, ekonomistka, pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych o krajach Globalnego Południa. Promotorka współpracy akademickiej uczelni polskich i latynoamerykańskich. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Do jej zainteresowań badawczych należą: problemy rozwoju gospodarczego i społecznego krajów słabiej rozwiniętych, bezpieczeństwo klimatyczne, procesy integracyjne i relacje Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz zagadnienia ich systemów politycznych, rozwoju gospodarczego i społecznego. Uwielbia wędrówki po zatłoczonym São Paulo i po kolumbijskich lasach deszczowych. Miłośniczka prozy Gabriela Garcíi Márqueza i poezji Maria Benedettiego.  

Temat wykładu: „Pandemia koronawirusa w krajach globalnego Południa. Zagrożenia i wyzwania”
Podczas wykładu zostanie przedstawiona sytuacja ekonomiczna i społeczna w krajach najbiedniejszych, w tym zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Omówione zostaną główne zagrożenia związane z pogorszeniem warunków życiowych, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, bezrobociem, wzrostem przestępczości itp.Główny nacisk zostanie położony na efekty pandemii w zakresie edukacji, w tym zwłaszcza na zagrożenie, jakie niesie wykluczenie z edukacji dużej części dzieci i młodzieży w dłuższej perspektywie.Rozważymy wyzwania, jakie stawia przed nami pandemia i jaka odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na krajach wyżej rozwiniętych.

 

14 stycznia 2022, godz. 18.00, ZOOM
Prof. dr hab. Andrzej Zybała

Andrzej Zybała, prof. SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH. Zajmuje się zagadnieniem polityk publicznych (public policy), zarządzania publicznego, partnerstwa społeczno-ekonomicznego. Redaktor naczelny kwartalnika akademickiego „Studia z Polityki Publicznej”. Ostatnio wydał książki „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce” (2016) oraz „Polityka publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój” (2021). Więcej:
andrzej_zybala (sgh.waw.pl)

Wykład “Jak państwo Polskie poradziło sobie w pandemii“ zostanie poświęcony analizie sukcesów i porażek w działaniach publicznych, które podejmował w Polsce rząd z myślą o ograniczeniu rozprzestrzeniania się coronawirusa  oraz z myślą o ograniczeniu skutków społeczno-ekonomicznych, które on powodował i powoduje.  Omówione zostaną m. in.:

  • główne cechy działań podejmowanych przez rządzących, sposób reagowania na zjawisko pandemii,
  • główne dylematy w podejmowanych działaniach,
  • narzędzia wykorzystywane przy realizacji działań (np. skala lockdown’u, organizacja szczepień, komunikacja ze społeczeństwem, respektowanie ograniczeń),
  • przyczyny wysokiego odsetka zgonów czyli rezultaty uzyskane w działaniach (skala zakarzeń, zgonów, itp.),
  • zarządzanie realizowanymi zadaniami, w tym rozłożenie zadań między różnymi szczeblami władzy (władze centralne- władze lokalne),
  • poziom wykorzystania wiedzy naukowej i eksperckiej w programowaniu/planowaniu działań wobec pandemii,
  • sytuacja w systemie zdrowia i szanse na usprawnienie tego systemu w najbliższej przyszłości,
  • obawy o pogorszenie sytuacji w gospodarce.

Moderator: dr Piotr Olszówka


 

 

10 grudnia, godz. 18.00, spotkanie na ZOOM.

Alternate
IDr hab. Rafał Mostowy początkowo kształcił się w za-kresie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002-2005) oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim (2005-2007). W 2007 roku rozpoczął on studia dokto-ranckie z biologii ewolucyjnej w temacie ewolucji rozrodu płciowego, a w 2012 wyjechał na staż podoktorski na School of Public Health na Imperial College w Londynie by w grupie Prof. Christophe’a Frasera pracować nad ewolucją horyzontalnego transferu genów w bakteriach gatunku Streptococcus pneumoniae. W 2018 roku dr Mostowy dołączył do Big Data Institute na Uniwersytecie w Oksfordzie, a na początku 2019 roku przeniósł się do Krakowa, aby założyć grupę genomiki mikrobów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dr Mostowy jest również współzałożycielem Fundacji Polonium, organizacji łączącej polskich naukowców na całym świecie, oraz współautorem badania dotyczącego polskiej diaspory naukowej.
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Temat: Jak biologia ewolucyjna pozwala nam walczyć z zarazkami?
Biologia ewolucyjna jest nauką, która opisuje proces zmian kształtujący bioróżnorodność. Pomimo iż często kojarzy się nam z ekologią zwierząt i roślin lub tematami dotyczącymi pochodzenia gatunku człowieka, biologia ewolucyjna ma bardzo praktyczne zastosowanie w zrozumieniu dynamiki chorób zakaźnych i pomaga nam walczyć z chorobotwórczymi patogenami. W tym wykładzie postaram się odświeżyć Państwu kluczowe implikacje teorii ewolucji oraz pokazać, jak myśl ewolucyjna w połączeniu ze współczesną biotechnologią pomaga nam w walce z epidemiami wirusów oraz lekoopornych bakterii.


12 listopada, godz. 18:00
Uniwersytet Humboldtów
, Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Prof. Elżbieta Opiłowska
Instytucja : Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Temat : Współpraca transgraniczna na granicy polsko-niemieckiej w okresie Corona pandemii

 


15.10.2021, goz. 18:00
Temat: Świat, który zachorował. Co nam przeniesie pandemia

Prof. dr Witold Orłowski

Polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i publicysta. W 1985 ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim i do 1992 pracował na macierzystej uczelni, kształcił się następnie na Uniwersytecie Harvarda. W 1992 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, habilitował się w 1997 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej
i makroekonomii.
W latach 1991–1993 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów,
w latach 1993–1997 w Banku Światowym, w latach 1997–2003 w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk (kolejno jako zastępca dyrektora i dyrektor). W 1992 był jednym z założycieli Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego.
W latach 2002–2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. w latach 2003–2016 był dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2006 został głównym doradcą ekonomicznym przedsiębiorstwa PricewaterhouseCoopers. Wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim[4], był też członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 Witold Orłowski został powołany na stanowisko specjalnego doradcy Komisji Europejskiej ds. budżetu. Od 2015 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.
W 2016 objął stanowisko rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula, które zajmował do 2019.
Obejmował też funkcje przewodnicząego rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie i przewodniczącego kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej”. W 1998 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów za książkę Droga do Europy. Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz artykułów publicystycznych.

Moderator: dr Piotr Olszówka


17 września
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Instytucja: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Temat: SARS-CoV-2 – wirus, który zmienił nasze życie


 

09.07.2021, godz. 18:00
Prof. dr Michał Bilewicz
polski psycholog społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej
Populizm a mowa nienawiści w społeczeństwie i polityce
Mowa nienawiści jest poważnym problemem współczesnych społeczeństw. Jest ona bezpośrednio związana ze zmieniającym się sposobem używania mediów – wraz z dominacją internetu jako źródła wiedzy o świecie ludzie coraz częściej mają kontakt również z mroczną stroną nieskrępowanej wolności komunikacji, którą internet oferuje. W wystąpieniu zastanowimy się nad tym, czy przeniesienie się naszego życia do internetu musi koniecznie oznaczać narażenie na mowę nienawiści. Podyskutujemy o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w naszym otoczeniu. Będzie to też okazja do przedyskutowania nowych wyników porównawczych badań polsko-niemiecko-brytyjskich porównujących skalę mowy nienawiści w tych państwach.
 
Moderator: dr Piotr Olszówka
https://www.youtube.com/watch?v=sI5U-rpohso
 

 

Piotr Niemczyk. Działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny. Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.  W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.  W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Od 1998 do 2015 roku (z przerwą w latach 2001-2007) był ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Obecnie jest redaktorem naczelnym portalu Obywatele.news, wydawcą profilu „Krótki kurs szpiegowania”, publicystą portalu „Smak książki” oraz niezależnym konsultantem oraz wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji. Autor książek: „Szósta rano. Kto puka. Jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo policyjne” (2018), „Krótki kurs szpiegowania” (2019), „Pogarda. Dlaczego w Polsce rośnie liczba przestępstw z nienawiści” (2019), współautor/dokumentalista książki Vincenta V. Severskiego „Christine. Powieść o Krystynie Skarbek” (2019).

Temat: Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce?
Opis wykładu: Mowa nienawiści, określenia dyskryminujące i ksenofobiczne, używane w ogólnie dostępnych mediach, a także wygłaszane przez polityków i inne osoby publiczne mają wpływ na bardzo wyraźny wzrost przestępczości. Nie tylko przestępstw z nienawiści. Także pospolitych przestępstw kryminalnych z użyciem przemocy, przemocy domowej i przemocy wobec zwierząt. Pośrednim efektem mowy nienawiści i postaw dyskryminujących jest także terroryzm.Mowa nienawiści jest szczególnie wyraźna, a zarazem szkodliwa, w mediach społecznościowych. Tymczasem można zauważyć skoordynowane akcje tzw. internetowych trolli, których celem jest osiągnięcie pewnego efektu politycznego. Najczęściej te akcje związane są z kampaniami wyborczymi lub innymi kampaniami politycznymi.Szczególnie wyraźnie wpływ nieodpowiedzialnych wypowiedzi i komentarzy można było obserwować w latach 2015-2016 w Wielkiej Brytanii, USA, na Węgrzech i w Polsce. W trzech państwach toczyły się wtedy kampanie wyborcze, a Wlk. Brytanii kampania przed referendum „brexitowym”. We wszystkich tych kampaniach padały określenia ksenofobiczne i dyskryminujące. Zarazem można było zaobserwować wzrost przestępczości z nienawiści, a w dalszej konsekwencji wzrost brutalnej przestępczości wogóle.
Moderator: dr Piotr Olszówka


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds Kultury i Mediów
na podstawie uchwały Bundestagu