Lila Karbowska

Urodzona w 1963, niezależna polska artystka wizualna, która od
1983 roku mieszka i praccuje w Berlinie. Tu studiowała historię
sztuki, a od 2000 roku prezentuje swoje prace w kraju i na arenie
międzynarodowej. W 2007 roku otrzymała pierwszą nagrodę na VII
Biennale Sztuki w Krasnojarsku (RUS).
Prace Karbowskiej, a zwłaszcza obiektów i instalacji przestrzennych,
są ściśle związane z cechami haptycznymi, znaczeniami kulturowymi
i funkcjami materiału, takimi jak papier jedwabny, włosy, szkło, rośliny
czy zapach.
Oprócz prac o delikatnym i ulotnym charakterze, skupia się na
instalacjach związanych z przestrzenią, takich jak w Instytucie Maxa
Plancka w Berlinie w 2014 r. Ponadto długoterminowe dzieła „pamiętnika”
są częścią ich artystycznej ekspresji. Jej liczne prace znajdują
się w prywatnych kolekcjach.
Dalsze informacje, takie jak zdjęcia dzieł, teksty katalogowe oraz lista
wystaw można znaleźć na stronie internetowej:
www.Lilakarbowska.de