prof. dr hab. Bożena Chołuj

Temat: Debata wokół gender: Europa – Niemcy – Polska
Choloj

Wszystko zaczęło się od małej książki Judith Butler „Gender Trouble” z 1990 roku. W Niemczech feministki jej nie lubiły, Polki z utęsknieniem czekały na jej tłumaczenie. W Pekinie pojęcie gender znalazło się w centrum konfliktu. Zaraz potem weszło do polityki Unii Europejskiej jako Gender-Mainstream. W tej postaci popadło znów w niełaski Niemek, a Polki o nim tylko marzyły. A dwa lata temu stało się celem antygenderyzmu, nie tylko w Polsce. Dziś debaty wokół gender się wyciszają. Czy na zawsze? I właściwie dlaczego?

Prof. dr hab. Bożena Chołuj, literaturoznawczyni w Instytucie Germanistyki UW, kulturoznawczyni na Wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, kieruje katedrą: Polsko-Niemieckie Związki Kulturowe i Literackie oraz Gender Studies, prowadzi Gender Studies UW. W 2011 roku utworzyła studia licencjackie na Viadrinie Germanistyki Międzykulturowa. Jej obszary badawcze to: niemiecka i polska literatura, gender studies, historia i teoria nauki. Poza wieloma artykułami opublikowała takie monografie jak: Deutsche Schriftsteller im Banne der Novemberrevolution 1918 (Bernhard Kellermann, Lion Feuchtwanger, Ernst Toller, Erich Mühsam, Franz Jung) (Wiesbaden 1991), Enge in deutschen Prosawerken vom Ende des 19. Jhs. bis zur Gegenwart. (Warschau 1999), współwydała też m.in. tomy zbiorowe: Die Konstruktion des Anderen in Mitteleuropa. Diskurse, politische Strategien und soziale Praxis (2001); Von der wissenschaftlichen Tatsache zur Wissensproduktion. Ludwik Fleck und seine Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis. (2007, poln. Ausgabe 2013); Europa-Studien. Eine Einführung (2. Auflage, 2013). Jest też wydawczynią polsko-niemieckiego rocznika translatorskiego „OderÜbersetzen“.

choluj6choluj3 choluj1choluj2  choluj4 choluj5