Dr Dominik Héjj

Dr Dominik Héjj
Politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Nauczyciel akademicki współpracujący z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Twórca portalu www.kropka.hu poświęconego węgierskiej polityce.
Temat: Ile populizmu zawarte jest reżimie Viktora Orbana
W czasie krótkiego wykładu chciałbym odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, co charakteryzuje populizm stosowany przez koalicję Fidesz-KDNP. Chciałbym zaproponować podróż przez dwa typy tego populizmu,
a są to: populizm retoryczny oraz populizm praktyczny.

Za przykład populizmu retorycznego, w dużej mierze służyć może stosunek węgierskiego rządu do Unii Europejskiej jako takiej, ale tylko z perspektywy Budapesztu. Takie zastrzeżenie jest istotne, ponieważ, stosując duże uproszenie, zupełnie co innego premier Węgier mówi nt. sytuacji Europy w Brukseli, a zupełnie co innego w Budapeszcie. Dominującym trendem w polityce zagranicznej Węgier, jest oddzielanie warstwy nomen omen retorycznej od pragmatycznej współpracy.

Z kolei populizm praktyczny nie byłby możliwy do realizowania, gdyby nie odpowiednie zaplecze wyborcze. Mówiąc o tym, że nic nie może stać ponad wolą ludu, Fidesz odwołał się do jego organicznej wolności i suwerenności. Jednak definiowanie „ludu” powinniśmy ograniczyć do elektoratu partii. Ale czy upomnienie się o rolę ludu, było przejawem troski o społeczeństwo obywatelskie? Z pewnością nie.

Na czym polegają owe typy populizmu, w jaki sposób uczyniono z nich narzędzie do prowadzenia polityki? Mam nadzieję, że wspólnie, także w sesji pytań uda nam się to prześledzić.