Partnerzy

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie
Logo_HU_bwmale
Jako partner wnosi wyjątkowy wkład we wspieranie UTP. Zapewnia dostęp do sal wykładowych oraz umożliwia własnym pracownikom naukowym uczestnictwo jako prelegent na UTP. W ramach tej współpracy Uniwersytet Humboldta reprezentowany jest przez prof. Dr. Alfrun Kliems.

Europejski Uniwersyt Viadrina

Bildergebnis für viadrinaEuropejski Uniwersytet Viadrina gotowa jest udzielać porad naukowych UTP oraz zapewnia zarówno wiedzę fachową oraz dysponuje kontaktami swoich pracowników. Uniwersytet Europejski Viadrina jest reprezentowany przez prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quasta.

Rotary Club Berlin Mickiewicz
rc
  Ten jedyny na świecie polskojęzyczny Klub Rotary  poza Polską jest jednym z naszych ważnniejszych partnerów. Dzięki promocji edukacji i kultury oraz wymianie międzynarodowej Rotary Club dąży do tych samych celów, co Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń, jak i jego organizatorzy, Hanna Jakob i Bogusław Fleck, będący członkami Rotary Club Berlin Mickiewicz.

Projekt współfinansowany jest przez: