Bogusław Fleck

Boguslaw Fleck jest absolwentem berlińskiej Hochschule der Künste (heute UdK), wydziału komunikacji wizualnej oraz form przemysłowych. Urodzony w Sopocie (1956), od roku 1980 mieszka w Berlinie. Od czasu uzyskania dyplomu zawodowo zajmuje się grafiką użytkową, a równocześnie przez cały czas eksploruje różne techniki wyrazu artystycznego. Przez lata skupiał się na cyklu reliefów z profili aluminiowych i czarnej gumy, tworzył kompozycje przestrzenne z różnych materiałów. Ostatnią fascynacja artysty jest malowanie na płótnie.
Doświadczenie zawodowe, związane z możliwościami wyrazu i formy, jakie w dzisiejszej dobie oferują programy kompute-rowe, zdobyte na potrzeby komercyjnych prac graficznych, zainspirowały artystę do odmiennych niż dotychczasowe form artystycznego wyrazu. Spontaniczne i eksperymentalne próby komputerowe, z biegiem czasu stały się przemyślanymi, kontrolowanymi działaniami plastycznymi, zmierzającymi do maksymalnego uproszczenia formy, wyeliminowania zbędnych elementów i pełnego oddania zamierzonej kompozycji.
W efekcie, na przestrzeni lat, powstał cykl obrazów, precyzyjnie dopracowanych przy pomocy programów komputerowych, a następnie przeniesonych na płótno.
„ – Taka metoda pracy dała mi możliwość stworzenia obrazów przemyślanych tak pod względem formy jak i kolorystyki – mówi artysta o swoim malarstwie – Nie jest to spontaniczne działanie bezpośrednio na płótnie, lecz wykalkulowany proces w sferze estetyki, owocujący czystą formą. Cykl ten tworzą obrazy, składające sią z transparentych przestrzeni, nakładających sią na siebie. W efekcie powoduje to powstawanie nowych po- wierzchni wynikowych, które są z reguły logiczną wypadkową dwóch barw.
W niektórych pracach artysta zaskakuje odbiorcę, nie stosując się do tej reguły. Jest to świadomy zabieg wywołania irytacji i pobudzenia do myślenia.