Plan wykładów na rok 2020/21

Temat przewodni:
Populizm i pogarda w komunikacji społecznej – dokąd zmierza Europa

18 września
Dorota Masłowska, Olaf Kühl
Instytucja: Pisarka, tłumacz literatury
Temat:  „Inni Ludzie“ Powieść o zagubieniu młodego pokolenia Polaków w smogu i języku

16 paździerka
prof. Anna Pacześniak
Instytucja: Uniwersytet Wrocławski, Katedra Studiów Europejskich
Temat: Populizm w Europie

27 listopada
prof. dr Danuta Rytel-Schwarz
Instytucja: Uniwersytet w Lipsku, Instytut Slawistiki
Temat: Płeć w języku i kulturze na przykładzie języka polskiego i niemieckiego

11 grudnia
prof. Magdalena Marszałek
Instytucja: Uniwersytet w Poczdamie, Instytut Literatury Słowiańskiej i Kulturoznawstwa
Temat:  Media i władza w Europie Wschodniej

15 stycznia
dr Adam Mazur
Instytucja: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Temat:  Sztuka polska w czasach populizmu

19 lutego
dr Agnieszka Łada
Instytucja: Niemiecki Instytut Polski w Darmstadt
Temat: Komunikacja w stosunkach polsko-niemieckich

12 marca
dr Dorota Płuchowska
Instytucja: Uniwersytet Wrocławski, Instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Temat:  Media w komunikacji społecznej

16 kwietnia
dr Dominik Hejj
Instytucja: Politolog, UKSW Warszawa
Temat: Ile jest populizmu w reżymie Viktora Orbana

14 maja
prof. Jerzy Pakulski
Instytucja: Collegium Civitas
Temat: Populizm i perspektywa elity

18 czerwca
Piotr Niemczyk
Instytucja: Publicysta, ekspert z zakresu bezpieczeństwa (UOP)
Temat: Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce

9 lipca
prof. Michal Bilewicz
Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Temat: Populizm a mowa nienawiści w społeczeństwie i polityce