Plan wykładów na rok 2016/17

Temat przewodni:
25 – lecie podpisania traktatu polsko – niemieckiego o dobrym sąsiedztwie

09 września 2016
Prof.
dr Stefan Chwin
Instytucja: Pisarz
Temat: Bezsilność i nadzieja w dzisiejszej Europie. 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie.

14 października 2016
Prof. dr habil. Izabela Surynt

Instytucja: Uniwersytet Wrocławski
Temat: Polska i niemiecka kultura komunikacji

04 listopada 2016
Adam Krzemiński
Instytucja: Dziennikarz, publicysta
Temat: Geneza partii prawicowych w Europie, czy faktycznie Europa coraz bardziej dryfuje na prawo ?

09 grudnia 2016
Anda Rottenberg
Instytucja: Kurator sztuki / Warszawa
Temat: Rola kuratora w sztuce.

13 stycznia 2017
Prof. Piotr Błędowski

Instytucja: SGH & Warszawa, ekonomista
Temat: Polityka senioralna w Polsce w odniesieniu do niemieckiej polityki senioralnej

10 lutego 2017
Anna Para 
Instytucja: Polska Organizacja Turystyczna
Temat: „Media społecznościowe – komunikacja na miarę XXI wieku”

10 marca 2017
Dr habil. Janusz Leon Wiśniewski
Instytucja: Naukowiec, pisarz
Temat: „Przenikanie i trwanie, czyli rzecz o wchodzeniu w reakcję dwóch ojczyzn”

 07 kwietnia 2017
Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast
Instytucja: Europa-Universität Viadrina
Temat: Podzielone miasta nad Odrą i Nysą

12 maja 2017
Prof. Ryszard Kaczmarek

Instytucja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Temat: Prezentacja książki „Polacy w wehrmachcie”

09 czerwca 2017
Prof. dr hab. Bogdan Cichocki

Uniwersytet Warszawski
Temat: Fizyka statystyczna