dr Andrzej Angielczyk

Temat: Psycho-somatyczne konsekwencje systemu PRL
Specjalista chorób wewnętrznych, chirurg orthopeda i traumatolog (chirurgia urazowa), rehabilitacja, medycyna lotnicza, studium Mediacji do 1982 – adiunkt kliniki urazowo-ortopedycznej, Uniwersitet Warszawa po 1982 – kliniki ortopedyczne Köln i Essen, rehabilitacja ortopedyczna osób niepełnosprawnych – Volmarstein.
Obecnie lekarski rzeczoznawca Bundesagentur für Arbeit

angielczyk

Zagadnienia poruszane w wykładzie:
Dwa warianty pracy lekarskiej – do 40- roku życia w PRL, od 1982 do dzisiaj w Bundesrepublik.
O cierpieniach bólowych – podstawowa wiedza o przyczynach, ciało czy psychika? Symptomatyka, pierwsza pomoc w domu, czy wzywać lekarza?
Pojęcia i definicje – “burn out” – Syndrom, gdzie przekraczamy granice psychiatrii?
O komercji w medycynie, “ Hipokrates w sklepie” – niestety prawda!! Nie jesteśmy tak chorzy jak nas przekonują / informują medycy.
O symulacji – za i przeciw.
Jaka renta? O skomplikowanym systemie rent niemieckich. Renta zdrowotna – plusy i pułapki socjalne.

angielczyk angielczyk2