O nas

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie  powstał z inicjatywy berlińskiego Stowarzyszenia Policultura reprezentowanego przez Bogusława Flecka oraz polskojęzycznego Rotary Clubu Berlin Mickiewicz. Promocja edukacji, nauki i kultury oraz wymiana międzynarodowa są to wspólne cele zarówno  Rotary Clubu, jak i Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń. Organizatorzy projektu , Hanna Jakob i Bogusław Fleck, są członkami Rotary Clubu Berlin Mickiewicz.
UTP zapoczątkował swoją działalność wykładem inauguracyjnym 18 października 2014 roku
w gmachu głównym Uniwersytetu Humboldtów, przy Unter den Linden i tu też odbywają się raz w miesiącu wszystkie wykłady.
Projekt UTP jest realizowany w partnerskiej współpracy z Uniwersytetem Humboldtów, wydziałem slawistyki reprezentowanym przez prof. dr Alfrun Kliems oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polscei Ukrainie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina reprezentowanym przez prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast,
Tę atrakcyjną ofertę spotkań edukacyjnych kierujemy do licznej Polonii berlińskiej, oraz do stu-dentów slawistyki, jak również do mieszkańców Berlina zainteresowanych sprawami polskimi
i wydarzeniami zachodzącymi w naszym sąsiedztwie.
Wykłady prowadzone w języku polskim, tłumaczone są symultanicznie na język niemiecki i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy.
Jednym z celów UTP jest działanie na rzecz porozumienia Polaków i Niemców jak również przekazanie pozytywnego wizerunku Polski oraz przybliżenie realiów współczesnej Polski słuchaczom nie mającym regularnego kontaktu z naszym krajem, poprzez spotkania z osobami wybitnymi, kształtującymi opinię publiczną.
Rada Programowa UTP, której przewodniczącą jest Hanna Jakob, a członkami są
dr hab. Brigida Helbig-Mischewski oraz Bogusław Fleck, określa na każdy kolejny rok akademicki wiodący temat wykładów. Pozostając w kręgu problematyki polsko-niemieckiej, ogniskuje się na zagadnieniach aktualnych, także dotyczących wspólnej europejskiej przyszłości.

2014/2015 „Zmiany społeczne i kulturowe ostatnich 25 lat w odniesieniu do okresu PRL
2015/2016  „Polska myśl intelektualna we wspólnej Europie”
2016/2017 „25 – lecie podpisania traktatu polsko – niemieckiego o dobrym sąsiedztwie”
2017/2018 „Sztuka i nauka jako pomost między kulturami”
2018/2019 „100 lat odzyskania Polski Niepodległej a kształtowanie się relacji polsko-niemieckich”
2019/2020 „Dokonania Polaków żyjących w Europie w dziedzinie nauki i kultury”
2020/2021 „Populizm i pogarda w komunikacji społecznej – dokąd zmierza Europa”
2021/2022 „Pandemia i jej skutki dla różnych dziedzin życia społecznego”
2022/2023 „Nowa humanistyka”
2023/2024 „Tożsamość“
2024/2025  „Realizm”

UTP to źródło  wiedzy, prezentowanej na akademickim poziomie, a przy tym okazja do inspiru-jących spotkań i rozmów przy lampce wina i preclach.
Wspólne motto wykładów: “Nie uczymy ani nie pouczamy, pobudzamy do myślenia“, wyznacza kierunki wszelkim aspektom działalności Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie

W trakcie trwania pandemii, jako, że Uniwersytet  Humboldtów był zamknięty, wykłady odbywały się dalej zdalnie na ZOOM.
Należy jeszcze dodać, że wszystkie wykłady są zarejestrowane na Youtubie gdzie oglądalność niektórych jak np. prof. Andrzeja Nowaka osiąga 50500 wejść,
czy dr Andrzeja Dragana 49000 wejść.

Galeria UTP to kolejny etap działań, nastawiony nie tylko na odwoływanie się do intelektu słuchaczy, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Założeniem Galerii UTP było prezentowanie dorobku twórców, mających polskie korzenie i działających na terenie EU, a zwłaszcza w Berlinie.
Raz w miesiącu słuchacze każdego wykładu mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu artystycznym, organizowanym w przestrzeni publicznej Berlina. Każdy wernisaż prezentował twórczość jednego artysty. Umożliwia to bezpośredni kontakt odbiorcy
z twórcą, co w procesie  odbioru sztuki stanowi wartość szczególną. Wernisaże mają być jedynie sygnałem, inspirującym do szerszego zainteresowania się twórczością artysty.
Laudatio dla artystów wygłaszał dr Piotr Olszówka, który naprzemiennie wraz
z dr hab.Brigydą Helbig Mischewski moderuje również wszystkie wykłady.