Plan wykładów na rok 2021/22

UTP  Plan wykładów  2021/ 2022
HU, Unter der Linden 6,  w piątki o godz. 18:00   

Temat przewodni: 
Pandemia i jej skutki dla różnych dziedzin życia społecznego 

17 września
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Instytucja: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Temat: SARS-CoV-2 – wirus, który zmienił nasze życie

15 października
Prof. Witold M. Orłowski
Instytucja: Business School, Politechnika Warszawska
Temat: Świat, który zachorował. Co nam przeniesie pandemia

12 listopada
Prof. Elżbieta Opiłowska
Instytucja : Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Temat : Współpraca transgraniczna na granicy polsko-niemieckiej w okresie
Corona pandemii

          
10 grudnia
Dr Rafał Mostowy
Instytucja: Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Temat: Matematyczny model epidemiologiczny na przykładzie pandemii koronawirusa

14 stycznia 2022
Prof. Andrzej Zybała

Instytucja: Katedra Polityki Publicznej SGH
Temat: Jak państwo Polskie poradziło sobie w pandemii

11 lutego
Dr. Joanna Gocłowska-Bolek
Instytucja: Uniwersytet Warszawski
Temat: Pandemia koronawirusa w krajach globalnego Południa. Zagrożenia i wyzwania

11 marca
Dr habil. Łukasz Goczek
Instytucja: Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat: Wpływ pandemii korona-wirusa na gospodarkę

08 kwietnia
Prof. Andrzej Nowak
Instytucja: Instytut Historyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Temat: Początki napięć ukraińsko-rosyjskich sięgających IX wieku

13 maja
Dr habil. Małgorzata Molęda-Zdziech
Instytucja: Katedra Nauk Politycznych SGH, Warszawa
Temat: Czas celebrytów – zmiana władz

 17 czerwca
Krzysztof Kolany
Instytucja: główny analityk dziennika Bankier
Temat: Ekonomiczne konsekwencje wojny w Ukrainie

15 lipca
Dr Ewelina Wanke
Temat: „Radziwiłłowie w Berlinie — Ferdynand książę Radziwiłł (1834–1926) i jego wkład w budowanie stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku”


I