Plan wykładów na rok 2021/22

UTP  Plan wykładów  2021/ 2022
HU, Unter der Linden 6,  w piątki o godz. 18:00   

Temat przewodni: 
Pandemia i jej skutki dla różnych dziedzin życia społecznego 

17 września
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Instytucja: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Temat: SARS-CoV-2 – wirus, który zmienił nasze życie

15 października
Prof. Witold M. Orłowski
Instytucja: Business School, Politechnika Warszawska
Temat: Świat, który zachorował. Co nam przeniesie pandemia

12 listopada
Prof. Elżbieta Opiłowska
Instytucja : Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Temat : Współpraca transgraniczna na granicy polsko-niemieckiej w okresie
Corona pandemii
          
10 grudnia
Dr Rafał Mostowy
Instytucja: Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Temat: Matematyczny model epidemiologiczny na przykładzie pandemii koronawirusa