Dr Łukasz Jerzy Goczek

Dr Łukasz Goczek jest profesorem w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, autorem kilkudziesięciu międzynarodowych publikacji, kierownikiem i wykonawcą 20 projektów badawczych. Łukasz
Goczek uczy ekonomii i ekonometrii na każdym poziomie edukacji, w tym doktorskim i jest cenionym dydaktykiem. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju gospodarczego i polityki pieniężnej.


Temat wykładu: „Wpływ pandemii korona-wirusa na gospodarkę”
Na wykładzie porozmawiamy o skutkach pandemii COIVD-19 dla gospodarki.
Zidentyfikowane setki milionów przypadków Covid-19 oznaczają setki
miliony osób chorych lub uwięzionych w domu podczas kwarantanny, a to
oznacza poważne zakłócenia dla działalności gospodarczej. Dodatkowo w
strachu przed wirusem, który przyniósł oficjalnie ponad 5 milionów ofiar
na całym świecie, część społeczeństwa wybrało pozostanie w domu. Firmy
zamykały się i ponownie otwierały w zależności od wprowadzanych
obostrzeń sanitarnych, borykały się z brakami kadrowymi. Ucierpiała
również edukacja.

Te skutki jednak nie są jednakowe dla wszystkich. Ktoś, kto może
pracować w domu, jest zupełnie w innej sytuacji niż ktoś, kto nie ma
płatnego urlopu i musi wykonywać pracę osobiście, zwłaszcza jeśli jest z
sektora dotkniętego obostrzeniami. Zakłócenia dla firm również zależały
od tego, co stało się z ich pracownikami i ich bazą klientów oraz cenami
rosnącymi na skutek przerwanych łańcuchów dostaw. Wreszcie poszczególne
kraje przyjęły skrajnie różne podejście do samej pandemii, a poważnie
różniące się wyszczepienie populacji w poszczególnych krajach przełożyło
się na bardzo różne skutki dla służby zdrowia i śmiertelności samej
choroby.