prof. Magdalena Środa

Temat:  Moralność publiczna w czasach trasformacji

M.Sroda

Profesor UW. Dr hab. Magdalena Środa, pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyka stosowaną, filozofia polityczną i problematyką kobiecą. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Idee, normy i wartości moralne” (1994), „Historia idei etycznych: starożytność i średniowiecze” (1995), „Historia idei etycznych: nowożytność i czasy współczesne” (1998). „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010).

Od 1993 jest redaktorem ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO; Była członkinią Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu. Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również: założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk; członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. Współzałożycielką i członkinią rady Fundacji na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Jest uczestniczką licznych staży i stypendiów zagranicznych (m.in. USA, Francja, Belgia). Zdobyła wiele prestiżowych tytulów, m.in. „Polki roku” w 2009 czy „Europejczyka roku” w 2010 (w kategorii „uczony”). W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej”.

IMG_6474 utp17   utp18 utp12 utp16