Prof. dr hab. Michael Giersig

Michael Giersig (Freie Universität Berlin, Wydział Fizyki), prof. dr. hab., członek PAN, opublikował ponad 300 publikacji z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, biochemii, medycyny, nanotechnologii i inżynierii. Jego prace cytowano ponad  21300 razy w Indeksie ISI (bez autocytowań), średnio 76 cytowań na publikację, a gdy jego indeks H wynosi obecnie „76”. W światowym rankingu Thomson Reuters 100 najlepszych chemików i materiałoznawców z ostatniej dekady 2000–2010 Giersig jest wymieniony na 75 pozycji w chemii i 83 w materiałoznawstwie.       

Giersig swoimi osiagnieciami wniósł znaczący wkład w syntezę i fundamentalne badania nisko wymiarowych nanostruktur półprzewodnikowych i funkcjonalnych nanostruktur metalicznych z unikalnymi właściwościami fizycznymi dla zaawansowanych technologii energetycznych i biomedycznych. Niektóre z jego najważniejszych badań zostały  opublikowane  w naukowych czasopismach jak Science, Advances in Physics, Advanced Materials, Journal of American Chemical Society, Nano Letters and Nature Communications, koncentrują się na tym, jak nanonauka zasadniczo wpływa na kilka kluczowych technologii elektronicznych i biomedycznych. Giersig otrzymał wiele nagród i odznaczeń, do  najważniejszych w ostatnich 10 latach należą:

2014 Medal Satienti Sat,  nagrodzony przez Polską Fundację J. Śniadeckiego, K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w chemii fizycznej i inżynierii materiałowej
2013 członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk; Dział: matematyka, fizyka, chemia i nauki o ziemi
2013 Nagroda Lee Hsun Research Award on Material Science przyznana przez Chinese Academy of Sciences
2011 Nagroda Aleksandra von Humboldta przyznana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Temat wykładu: Nanotechnologia jej wyjątkowość i potencjał aplikacyjny
Z pojęciem nanotechnologii jestesmy skonfrontowani nie tylko w codziennych informacjach z mediów, ale także podświadomie w praktycznym wykorzystaniu jej produktów, na przykład telefonów komórkowych. Nanotechnologia zajmuje się tworzeniem oraz stosowaniem struktur, materiałów i urządzeń, których wielkości zbliżone są do rozmiarów pojedynczych atomów i molekuł. W dzisiejszym wykładzie postaram się Państwu przybliżyć specyfikę tej technologii i przedstawić w szczególnosci właściwości fizyczne i chemiczne jej produktów czyli nanomateriałów w porównaniu z ich odpowiednikami w świecie makroskopowym. Wspomniane charakterystyczne właściwości nanomateriałów w fizyce nazywane są efektami kwantowymi, i te właśnie efekty są warunkiem koniecznym i umożliwiającym ich unikalne zastosowania. Potencjał aplikacyjny nanomaterialów i nanokompozytów będzie omówiony na reprezentatywnych przykładach ich zastosowań w elektronice – fotowoltaice oraz biomedycynie, w szczególnosci wykrywania i terapii chorób.