Irena Izabela Imańska

Istotą malarstwa Ireny Izabeli Imańskiej jest nie- skrępowana niczym forma, wyzwolona z kanonu współczesnego akademizmu i norm kulturowych. Kolor,  faktura, światło, kształt, tworzywo i kom- pozycja to elementy niebanalne i zmysłowe które wytworzyły indywidualne pismo znaków, to świat wielowymiarowy o niesprecyzowanym znaczeniu. Malarstwo to nie naśladuje ani nie tłumaczy świa- ta, jest wolne od narzuconej treści, jest „rozmo- wą” z odbiorcą sztuki w kosmorealnym spostrze- ganiem tego obrazu. „Spontaniczność procesu tworzenia obrazu jest tak samo ważna jak spon- taniczność oglądania tego obrazu” – mówi artys- tka. Zapraszamy do obejrzenia wystawy i do twór czego przekraczania granic własnej wyobraźni.
Witold Stypa

http://irena-imanska.kosmoreal.de