Kama Zboralska

Kama Zboralska: dziennikarka, kuratorka wystaw. Przewodnicząca Rady Programowej pięciu ostatnich edycji Warszawskich Targów Sztuki w Arkadach Kubickiego Zamku Królew-skiego w Warszawie – jednego z najważniej-szych wydarzeń kulturalnych w Polsce. W WTS udział biorą czołowe galerie sztuki współczesnej
i antykwariaty z całej Polski.

Autorka cyklu książek: „Sztuka inwestowania w Sztukę. Przewodnik po galeriach 2004”  (wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w konkursie na „Najpięk-niejszą książkę roku 2003”) oraz „Sztuki inwestowania w Sztukę. Przewodnik po galeriach 2006” i „Przewodnika po galeriach sztuki” t.3 (2013). Autorka albumu „Galeria (-1) Polski Komitet Olimpijski. Wystawy sztuki współczesnej 2006-2016” (2016) oraz współautorka zbiorowej publikacji „Olimpijskie Konkursy Sztuki. Wawrzyny Olimpijskie” (PKOI, 2012).Współautorka „Kompasu Sztuki” i „Kompasu Młodej Sztuki” – jedynego tego typu rankingów artystów współczesnych publikowanych od 2008 roku na łamach „Rzeczpospolitej” w dziale  „Moje pieniądze”. W rankingu udział bierze około 80 wyselek-cjonowanych galerii sztuki współczesnej, zarówno komercyjnych jak i publicznych.

Autorka licznych tekstów propagujących sztukę współczesną m.in. w „Rzeczpospolitej”, „businessman.pl”, „Wprost”, „Manager Magazine”, „Pani”.

Od dziesięciu lat Kama Zboralska aktywnie działa w Polskim Komitecie Olimpijskim w Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej. Jest kuratorką Galerii (-1) oraz uczestniczy w pracach Jury przyznającego m.in. Wawrzyny Olimpijskie. Należy do grona inicjatorów powołania w Centrum Olimpijskim Galerii Sztuki (-1). Jest komisarzem większości organizowanych w  niej wystaw, w sumie odbyło się ponad 150. Zapewnia  kontakty ze środowiskiem artystycznym oraz galeriami sztuki  z całej Polski. Galeria (-1) bardzo szybko wpisała się w artystyczne życie stolicy. Relacje z wystaw pojawiają się w licznych mediach. W dowód uznania za działalność w dziedzinie „sport i sztuka” PKOI wyróżnił Kamę Zboralską srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla polskiego Ruchu Olimpijskiego”.

Prowadzi wykłady na temat rynku sztuki m.in. w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Polski rynek sztuki
omówiony w kontekście rynku galeryjnego i aukcyjnego. Jak powstawał, kto jest liderem. Zostaną zaprezentowani artyści Kompasu Sztuki i Kompasu Młodej Sztuki – jedynych tego typu rankingów, które ukazują się od 10 lat na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, w dziale „Moje pieniądze”. Tworzony jest przez około 80 czołowych galerii sztuki współczesnej, prywatnych i publicznych. Wśród nich są oczywiście artyści zdobywający międzynarodowe nagrody m.in. w Berlinie.