Jacek Santorski

Temat: Folwarki czy drużyny? Przemiany polskich liderów i kultury organizacji w mijającym ćwierćwieczu.
Jacekl Santorski, psycholog biznesu

santorski-jacek-psycholog-biznesu

Ukończył studia magisterskie i następnie doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się psychoterapią, uzyskując licencję terapeuty i trenera oraz superwizora treningu i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założył Laboratorium Psychoedukacji i Wydawnictwo Jacek Santorski & Co (w 2009 przemianowane na Wydawnictwo Czarna Owca), które to firmy zostały później przekazane jego wspólnikom. W drugiej połowie lat 90. zajął się prowadzeniem działalności jako konsultant przedsiębiorców w zakresie psychologii biznesu. Został współwłaścicielem firmy doradczej (Grupa Firm Doradczych VALUES) i Laboratorium Psychologii Zdrowia prowadzącego szkolenia dla lekarzy. Objął funkcję dyrektora programowego Akademii Psychologii Przywództwa, autorskiego programu dla menedżerów stworzonego z Witoldem Orłowskim. W latach 2012–2014 był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

s4js11   s1

js15 js14