dr Piotr Olszówka

Temat: Do czego służy sztuka?
Czyli Pomidorem nie można się golić.

…Sztuka nie służy do niczego. Jest to jej najcenniejsza wartość. Przeżycie estetyczne, zdefiniowane przez Immanuela Kanta jako przyjemność wynikająca z „bezinteresownego postrzegania“ jest rodzajem świeckiej transcendencji – przekracza codzienność, lecz nie odwołuje się do wiary religijnej. Estetyka jako dziedzina filozofii jest stosunkowo młoda, nie ma nawet trzystu lat, lecz refleksja nad pięknem i sztuką jest tak stara jak klasyczna filozofia. Dzieło sztuki jest w rozumieniu estetyki fenomenologicznej (Roman Ingarden) bytem intencjonalnym, istniejącym jedynie w relacji odbiorcy i przedmiotu. Obie strony tego aktu (odbiorca i dzieło sztuki) wchodzą w interakcję, prowadzącą do przeżycia estetycznego, w którego istotę wprowadzi dr Piotr Olszówka na podstawie kilku dzieł sztuki i wygłoszonych na ich temat laudacji.
olszowka

Wykładowca: Piotr Olszówka, doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy w Zakładzie Estetyki, od 1986 r. w Berlinie; Bauhaus Archiv, Osteuropa Institut FU, Berliner Technische Kunsthochschule, stypendysta Uniwersetetu Harvarda (ACLS
award); publicysta, krytyk, tłumacz, prezes stowarzyszenia Convivium Berlinolszowka1olszowka2