Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć

Wirusolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra), Uniwersytetu Amsterdamskiego (stopień doktora), Uniwersytetu Łódzkiego (habilitacja). W styczniu 2019 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Specjalizuje się w wirusologii, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zakażenia oraz opracowaniem nowych strategii terapeutycznych przy zakażeniach wirusowych ludzi i zwierząt. Twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Certyfikowany project manager. Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor ponad 100 publikacji w takich czasopismach jak Nature Medicine, Science Translational Medicine, PNAS, PloS Pathogens, Journal of Virology czy Science Signalling, które były cytowane w literaturze światowej prawie cztery tysiące razy (h=26 WoS; h=36 Google Scholar). Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie (Horyzont2020, ERC, FNP, NCN i inne). Autor kilkunastu zgłoszeń patentowych i patentów, na podstawie których powstały już 2 firmy spin-off (Acatavir oraz StartIt Vet). Laureat licznych nagród i wyróżnień przyznanych m.in. przez: tygodnik „POLITYKA” (2008), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012, 2020), Holenderskie Towarzystwo do spraw Chorób Zakaźnych (2008), firmę GlaxoSmithKline BV (2008), Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (2006), European Society for Virology (2010), American Society for Virology (2010), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2008), Komitet Mikrobiologii PAN (2014, 2019) i Rektora UJ (2018, 2014, 2013, 2011).

Kierownik i koordynator licznych grantów badawczych, m.in. w ramach programu Horyzont2020, IMI2, European Cooperation in Science and Technology, NCN, FNP, NCBIR oraz MNiSW, a także grantów finansowanych przez podmioty komercyjne.

W 2020 członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.  Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Rady ds. Ochrony Zdrowia. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.