Dr hab. Rafał Mostowy

Home - Dr Rafal Mostowy
 
Dr hab. Rafał Mostowy początkowo kształcił się w za-kresie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002-2005) oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim (2005-2007). W 2007 roku rozpoczął on studia dokto-ranckie z biologii ewolucyjnej w temacie ewolucji rozrodu płciowego, a w 2012 wyjechał na staż podoktorski na School of Public Health na Imperial College w Londynie by w grupie Prof. Christophe’a Frasera pracować nad ewolucją horyzontalnego transferu genów w bakteriach gatunku Streptococcus pneumoniae. W 2018 roku dr Mostowy dołączył do Big Data Institute na Uniwersytecie w Oksfordzie, a na początku 2019 roku przeniósł się do Krakowa, aby założyć grupę genomiki mikrobów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dr Mostowy jest również współzałożycielem Fundacji Polonium, organizacji łączącej polskich naukowców na całym świecie, oraz współautorem badania dotyczącego polskiej diaspory naukowej.
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Temat: Jak biologia ewolucyjna pozwala nam walczyć z zarazkami?
Biologia ewolucyjna jest nauką, która opisuje proces zmian kształtujący bioróżnorodność. Pomimo iż często kojarzy się nam z ekologią zwierząt i roślin lub tematami dotyczącymi pochodzenia gatunku człowieka, biologia ewolucyjna ma bardzo praktyczne zastosowanie w zrozumieniu dynamiki chorób zakaźnych i pomaga nam walczyć z chorobotwórczymi patogenami. W tym wykładzie postaram się odświeżyć Państwu kluczowe implikacje teorii ewolucji oraz pokazać, jak myśl ewolucyjna w połączeniu ze współczesną biotechnologią pomaga nam w walce z epidemiami wirusów oraz lekoopornych bakterii.