Dr Bożena Umińska-Keff

Temat: Stosunek chrześcijaństwa do judaizmu na przestrzeni 2000 lat
– rys historyczny
Antysemityzm; formy  historyczne

Szkic  wykładu  w  punktach
1. Powstanie antysemityzmu ( antyjudaizmu) jako wynik różnicy  religijnej  pomiędzy  chrześcijaństwem a  judaizmem dotyczącej  Jezusa jako Mesjasza. Historyczny kontekst życia Jezusa, jego  postać w świetle  historii.
2. Antysemityzm klasyczny  czyli postać średniowieczna  – powstanie „Żyda  chrześcijan” czyli  zestawu  wyobrażeń  na temat   tego,  kim  jest Żyd.  Wyprawy krzyżowe.  Zarzuty przeciwko Żydom: mord  rytualny,  dręczenie hostii, związki z  szatanem; specyfika  fizjologii żydowskiej.
3. Antysemityzm  rasowy, XIX wieczny. Filozofia europejska a Żydzi ( oświecenie, XIX wiek), czyli opowieść o barku  emancypacji  filozofii  od  treści  chrześcijaństwa.
4. a. Polski antysemityzm bez Żydów –  czyli  judaizacja wrogów  b.. Zestaw z drzewkiem „  czyli  polska  oficjalna mitologia nt. relacji Polacy – Żydzi w  czasie zagłady c. „Żyd z  pieniążkiem” czyli  polski  brak wrażliwości  dotyczący stereotypizacji.

Kef

Bożena Keff
Poetka, pisarka. Z wykształcenia  polonistka i filozofka. Interdyscyplinarną pracę doktorską  obroniła w Instytucie Badań Literackich PAN.  Uczy na   Gender Studies  na UW przy  wydziale Stosowanych Nauk Społecznych,  i na  innych uczelniach. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym.   Autorka  kilku książek,  m.in.  Postać z cieniemPostacie Żydówek w  polskiej literaturze końca XIX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Sic! Warszawa 2001  (nominacja do Nike);   Utwór o Matce i Ojczyźnie, (nominacja do Nike); Antysemityzm. Nie  zamknięta  historia.  Warszawa 2013.