Dr Dorota Płuchowska

 

Politolog, socjolog, komunikolog, adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała i doktoryzowała się na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i na Uniwersytecie w Bielefeld. Interesuje się koncepcjami społeczeństwa i zmiany społecznej w paradygmacie systemowteoretycznym. Zajmuje się projektowaniem komunikacji grup, zespołów i organizacji w oparciu o myślenie systemowe i projektowe.  Specjalizuje się w facylitacji procesów systemowych, wspierając zespoły w organizacji pracy projektowej, w zarządzaniu wiedzą, interdyscyplinarnością, interkulturowością.

Temat: Media jak z Matrixa?
Media (a)społecznościowe a zmiana społeczeństwa.

Przyjmując perspektywę systemowej teorii społeczeństwa, interesuje mnie pytanie, w jaki sposób media społecznościowe zmieniają komunikację społeczną, a zatem i społeczeństwo.
Każde z nowo odkrytych mediów (pismo, druk, radio, telewizor) – dokonywało (r)ewolucji w społeczeństwie i sposobach percepcji otaczającego go świata. Każde wlewało falę krytyki i fascynacji, każdego trzeba było się nauczyć. Sensownego korzystania z mediów społecznościowych – 2.0 – (w ich zmieniającym się ekosystemie 3.0, 4.0, 5.0) ciągle się uczymy. Czy nadążamy?