Dr Katarzyna Kasia

Filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Wykładowczyni Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książek Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo, Eugenio Barba i in.).
Stała współpracowniczka „Kultury liberalnej”, Szkła kontaktowego w TVN24. Prowadzi poranne audycje w Radiu Nowy Świat.
W Akademii Sztuk Pięknych prowadzi zajęcia z historii filozofii, estetyki
i filozofii kultury z elementami antropologii. Pod jej kierunkiem powstało
w tej uczelni kilkadziesiąt znakomitych teoretycznych prac dyplomowych
i licencjackich.

W co zaangażowana jest sztuka w XXI wieku?W moim wykładzie, chcę zająć się głównymi obszarami życia społecznego, w które zaangażowana jest współczesna sztuka. Co interesuje artystki i artystów? W jaki sposób podejmują działania społeczne? Czy działanie za pośrednictwem sztuki może być skuteczne? Czy sztuka może mieć barwy polityczne? Postaram się odpowiedzieć między innymi na te pytania, odnosząc się do przykładów działań artystycznych z ostatnich lat.