prof. dr Ireneusz Krzemiński

Temat: Przed wyborami – w Polsce, czyli w Europie.
Zachwianie sił na polskiej scenie politycznej, polscy „oburzeni” i polscy „wściekli”. Krytyka partii. Młodzi chcą być usłyszani, ale – zróżnicowanie orientacji. „Duch narodowy” i aktywacja lewicowa. Polska specyfika i podobieństwa z krajami Zachodu. Chaos myśli i programów, populizm i gra na emocjach. Zagrożenia i nadzieje. Kilka myśli na temat „Wschodu”, „Zachodu” i „Południa”.

I.-Krzeminski
Ireneusz Krzemiński
– socjolog, profesor tytularny Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 r. związany zawodowo z Instytutem Socjologii UW. W latach 1997-1998 profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001-2002 rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, następnie prorektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, przez wiele lat profesor na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Jest członkiem zarządu Polskiego PEN Clubu. Wykładał w Rochester University (stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, 2001) oraz w Hebrew University w Jerozolimie (2005). Badacz „Solidarności”. Członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Od 2010 członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Autor licznych publikacji dotyczących antysemityzmu i stereotypów oraz procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych („Czy Polacy są antysemitami?” red, nauk., Warszawa 1996 i „Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie”, red. Warszawa, 2004; „Żydzi – problem prawdziwego Polaka”, Warszawa 2015). Publikacje: „Co się dzieje między ludźmi”, Warszawa 1999; „Solidarność: doświadczenie i pamięć”, Gdańsk 2010; „Wielka transformacja: zmiany ustroju w Polsce po 1989”; wybór i komentarze Ireneusz Krzemiński; Warszawa, Łośgraf, 2011; Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni, red. nauk. Ireneusz Krzemiński; Warszawa, WAiP, 2009; Naznaczeni: mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008, pod red. Ireneusza Krzemińskiego; Warszawa, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski, 2009, a także monograficzne studia wydane razem z Pawłem Śpiewakiem „Druga rewolucja w małym mieście” Warszawa 2001 oraz „Po rewolucji. Konsolidacja demokracji w małych miastach: Mławie i Szczecinku”, Warszawa 2012. Ostatnio „Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji; Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2013 oraz wybór tekstów z Przeglądu Politycznego, „Liberalizm Polski, Warszawa 2015. W nr 29 (2015) POLIN jego publikacja „Does “Polish antisemitism” exist: Research in Poland and Ukraine”.