Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak

Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak – politolog i europeistka, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje naukowo i dydaktycznie z Wolnym Uniwersytetem w Brukseli. Wykłada także na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu.

Jest autorką ponad 100 publikacji na temat partii politycznych, europartii, Unii Europejskiej, funkcjonowania kobiet w polityce, w tym książek: Anatomia porażki wyborczej (Warszawa 2018), Comprendre la Pologne. Société, politique et institutions (Paryż 2016), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie (Wrocław 2014), Europeizacja polskich partii politycznych (Warszawa 2014), Europejska scena polityczna i jej aktorzy (Toruń 2014), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (Toruń 2010, 2014), Populizm w Europie – defekt i przejaw demokracji (Warszawa 2010), Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce (Toruń 2009), Kobiety w Parlamencie Europejskim: przełamywanie stereotypu płci w polityce (Wrocław 2006).

Aktualnie kieruje dwoma projektami naukowymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki: Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym. Analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych (2016-2020) oraz Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych (2018-2021).

Najbardziej dumna jest z dwóch tytułów otrzymanych od studentów Uniwersytetu Dzieci: Tytułu Wykładowca Roku 2015/16 za „przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt. Dlaczego ludzie migrują, oraz za entuzjazm i dar wyjaśniania młodym studentom trudnych zagadnień dotyczących współczesnego świata w prosty i atrakcyjny sposób”, a także Tytułu Popularyzatora Nauki Fundacji Uniwersytet Dzieci otrzymanego za „odwagę w podejmowaniu trudnych tematów i przedstawianie ich w zrozumiały dla dzieci sposób, a także za optymizm, poświęcony czas, zaangażowanie i dbałość o każdy szczegół, tak aby zdobywanie wiedzy bez względu na wiek odkrywców zawsze było fascynującą przygodą”.

Temat wykładu: Konsekwencje wyborów parlamentarnych 2023 dla reputacji i relacji międzynarodowych Polski
Wysoka stawka jesiennych wyborów parlamentarnych nie tylko przyciągnęła do lokali wyborczych rekordową liczbę Polaków, ale wzbudziła także ogromne zainteresowanie w europejskich stolicach. Powodów było co najmniej kilka: napięte relacje na linii rząd Zjednoczonej Prawicy – Komisja Europejska, antyniemiecka retoryka, przedwyborcza zmiana nastawienia wobec Ukrainy, silna polaryzacja … Nie ma wątpliwości, że po wyborach wewnętrzny krajobraz polityczny zmienił się diametralnie, choć oczywiste jest, iż przy tak głębokich podziałach ocena tych zmian jest różna. Podczas wykładu połączonego z dyskusją zastanowimy się, jak wynik wyborów parlamentarnych wpłynął na relacje zewnętrzne, reputację Polski na arenie międzynarodowej, pozycję wewnątrz Unii Europejskiej. Czy zmieniły się oczekiwania wobec Polski, czy spełniają się nadzieje opinii międzynarodowej pokładane w zmianie ekipy rządzącej?

Ist möglicherweise ein Bild von 2 Personen, Personen, die lernen und Text
Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person und Text
Ist möglicherweise ein Bild von 11 Personen und Personen, die lernen
Ist möglicherweise ein Bild von 5 Personen
Ist möglicherweise ein Bild von 4 Personen
Ist möglicherweise ein Bild von 5 Personen und Text „គ្រ PolskiUniwersytetTrz Polski orsität ParsitätderDrei der Drei“