Prof. dr hab. Paweł Machcewicz

Paweł Machcewicz, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;  twórca Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i  jego dyrektor od 2008 r.  do kwietnia 2017 r. ; w latach 2000-2005 dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej; autor książek na temat historii XX wieku  oraz sporów o historię i polityki historycznej.  Opublikował m.in. Polski rok 1956, Emigracja w polityce między- narodowej,„Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989; Spory o historię 2000-2011; Muzeum. W tej ostatnije książce przedstawił historię tworzenia Muzeum II Wojny Światowej i sporów wokół niego (wydanie niemieckie: Der umkämpfte Krieg. Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Entstehung und Streit , Wiesbaden 2018, Harrassowitz Verlag)


Temat: Współczesna polska polityka historyczna.
Polityka historyczna stała się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednym z pojęć najczęściej używanych w debatach publicznych, a jednocześnie budzących najbardziej gorące spory. Warto się przyjrzeć z bliska genezie i znaczeniu tego pojęcia, praktycznym zastosowaniom, a także zastanowić,  czym różni się obecna sytuacja od tego, co miało miejsce pod względem obecności historii w wymiarze publicznym we wcześniejszych dziesięcioleciach.