Dr Joanna Gocłowska-Bolek 

Dr Joanna Gocłowska-Bolek – latynoamerykanistka, ekonomistka, pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych o krajach Globalnego Południa. Promotorka współpracy akademickiej uczelni polskich i latynoamerykańskich. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Do jej zainteresowań badawczych należą: problemy rozwoju gospodarczego i społecznego krajów słabiej rozwiniętych, bezpieczeństwo klimatyczne, procesy integracyjne i relacje Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz zagadnienia ich systemów politycznych, rozwoju gospodarczego i społecznego. Uwielbia wędrówki po zatłoczonym São Paulo i po kolumbijskich lasach deszczowych. Miłośniczka prozy Gabriela Garcíi Márqueza i poezji Maria Benedettiego.  

Temat wykładu: „Pandemia koronawirusa w krajach globalnego Południa. Zagrożenia i wyzwania”
Podczas wykładu zostanie przedstawiona sytuacja ekonomiczna i społeczna w krajach najbiedniejszych, w tym zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Omówione zostaną główne zagrożenia związane z pogorszeniem warunków życiowych, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, bezrobociem, wzrostem przestępczości itp.Główny nacisk zostanie położony na efekty pandemii w zakresie edukacji, w tym zwłaszcza na zagrożenie, jakie niesie wykluczenie z edukacji dużej części dzieci i młodzieży w dłuższej perspektywie.Rozważymy wyzwania, jakie stawia przed nami pandemia i jaka odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na krajach wyżej rozwiniętych.