Wolontariusze i praktykanci

Poszukujemy chętnych do współpracy z nami wolontariuszy i praktykantów.
Zakres działań:
pomoc w realizacji comiesięcznych spotkań wykładowych:
zbieranie podpisów na liście uczestników, dokumentacja zdjęciowa, czynności PR, tłumaczenie tekstów na portalu, obsługa sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, zakup brezli, zdobywanie funduszy…
Stowarzyszenie Policultura jest upoważniona do wystawianie zaświadczeń potwierdza- jących odbytą u nas praktykę.

Tel.: +49 17683171609