Olaf Kühl

Olaf Kühl, ur. 1955 r. Slawista, tłumacz literatury polskiej (także rosyjskiej i ukraińskiej), pisarz, doradca polityczny. Wielokrotnie wyróżniony: Nagroda Karla Dedeciusza 2005 r., Niemiecka nagroda literatury młodzieżowej 2005 r. (za tłumacze-nie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej); profesura gościnna im. Augusta Wilhelma von Schlegela na Wolnym Uniwersytecie Berlina 2011 / 2012 r., wyróżnienie Polonicum uniwersytetu Warszawskiego 2015 r. „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą”; nagroda Bruecke Berlin wspólnie z Szczepanem Twardochom za powieść Drach w 2016 r.; nagroda im. Helmuta Braema za całokształt translatorski w 2018 r. Wspólnie z Andrzejem Stasiukiem wyruszył 2008 r. na Syberię i dotarł do lagru, w którym siedział rosyjski oligarcha Michał Chodorkowski. Na podstawie tej ekspe-dycji powstała powieść Martwe zwierzęta (wyd. Rowohlt Berlin 2011). W drugiej powieści, Prawdziwy syn (2013 r.) opisuje historię sowieckiej rodziny w Kijowie. Książka ta była nomi-nowana do prestiżowej nagrody Deutscher Buchpreis. Thriller polityczny „Ostatnia gra Berlin” ukazał się w 2019 r. Od 1996 r. pracuje jako doradca ds. Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego dla Prezydenta miasta Berlin. Jako literaturoznawca zajmował się przede wszystkim prozą Witolda Gombrowicza (Gęba erosa. Tajemnice stylu Gombrowicza, wyd. Universitas 2005 r.).

Dziękujemy Instytutowi Pileckiego w Berlinie za wsparcie techniczne
 
„Świetna rozmowa z Dorotą Masłowską. Bardzo mięsista, prowokatywna, dialogiczna, dosadna, psychoanalityczna momentami, inna! „
                                                                                                                 Marcin Wilk