Plan wykładów

Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca Rady Programowej
Hanna Jakob / Rotary Club Berlin Mickiewicz
Członkowie
– prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
– Bogusław Fleck/Policultura e.V. / Rotary Club Berlin Mickiewicz