Plan wykładów

Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca Rady Programowej
Hanna Jakob / Rotary Club Berlin Mickiewicz
Członkowie
– prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
– prof. UAM dr hab. Krzysztof Rottermund / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
– Bogusław Fleck/Policultura/Rotary Club Berlin Mickiewicz