Plan wykładów

Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca Rady Programowej
Hanna Jakob
Członkowie
prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski / Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum
Bogusław Fleck / Stowarzyszenie Policultura