dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska

opakowania_brassica nowa6

Temat wykładu: Rakotwórcze i przeciwrakotwórcze składniki żywności, czyli to co trzeba wiedzieć by kuchnia stała się domowym centrum profilaktyki zdrowotnej

Od ponad 10 lat moim najważniejszym obszarem badawczym jest profilaktyka żywieniowa chorób przewlekłych, w tym szczególnie nowotworowych. Celem jest wykorzystanie rezultatów badań w tej dziedzinie, tak własnych jak i światowych, na potrzeby projektowania żywności o wysokiej jakości zdrowotnej i jej wdrażania do produkcji. Do racjonalnego projektowania takiej żywności, o zdefiniowanym działaniu zdrowotnym, często określanej mianem żywności funkcjonalnej, niezbędne jest systemowe podejście, gdzie oprócz aspektów biologicznego działania musi być uwzględniana technologia produkcji wyrobów spożywczych, która może znacząco zmieniać zawartość składników bioaktywnych. Ważnym elementem mojej działalności naukowo-badawczej jest utrzymywanie bliskich kontaktów z lokalnymi zakładami przetwórstwa żywności. Staram się by nasze badania naukowe, poprzez dobór surowców i projektowany rodzaj wyrobów, mogły znaleźć uznanie wśród producentów, a co za tym idzie przekształcić się we wdrożenia do produkcji. Efektem tych starań było wprowadzenie w 2008 roku na rynek przez Zakłady Mięsne Nowak wędlin wzbogaconych w fitokompleks kapusty, obecnie trwają przygotowania do wdrożenia do produkcji czekoladek nadziewanych galaretką z soku z aronii przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego “Bałtyk”. Współpracę z partnerami przemysłowymi oraz wykłady popularyzujące znaczenie sposobu odżywiania dla zachowania zdrowia postrzegam jako jedną z ważniejszych swoich aktywności.

Agnieszka Bartoszek, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie biotechnologii, pracowała w Politechnice Gdańskiej początkowo w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, obecnie w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, oraz w Laboratory of Molecular Pharmacology and Drug Metabolism i Western General Hospital, Oncology Unit, Imperial Cancer Research Fund, Edynburg, Szkocja; jest specjalistką w zakresie biologicznie aktywnych związków fitochemicznych, procesów kancerogenezy, profilaktyki żywieniowej chorób cywilizacyjnych; jest autorką opracowań monograficznych oraz oryginalnych publikacji na temat rakotwórczych i przeciwrakotwórczych składników żywności. Obszarem jej najnowszych zainteresowań jest nutrigenomika i epigenomika.

9271 83 104 5