Plan wykładów na rok 2023/2024

Harmonogram wykładów na rok 2023/2024
HU, Unter der Linden 6, piątki o 18:00

Temat przewodni: Tożsamość

15 września 2023 r.
Szczepan Twardoch
nstytucja: Pisarz
Temat: Ślązacy i ich tożsamość

13 października 2023
Prof. dr habil. Joanna Hańderek          
Instytucja: Wydział Filozoficzny , Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Temat: Tożsamości zamknięte wynikają z ludzkiej potrzeby stabilizacji

17 listopada 2023
Prof. dr habil. Piotr Madajczyk
Instytucja: :  Instytut studiów politycznych ISP PAN Warszawa
Temat: Tożsamość i identyfikacja narodowa dzieci z mieszanych małżeństw polsko-niemieckich

15 grudnia 2023 r.
Prof. dr hab. Renata Ziemińska
Instytucja: Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Szczeciński
Temat: Tożsamość płciowa, niebinarna i wielowarstwowa koncepcja płci

19 stycznia 2024 r.
Dr hab. Andrzej Leder
Instytucja: IFiS PAN Warszawa
Temat: Prześnione rewolucje, nowa polska tożsamość

16 lutego 2024 r.
Dr hab. Jan Sowa
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych. Warszawa
Temat: Fantomowe ciało króla. Tożsamość społeczno-kulturowa Polski

15 marca 2024 r.
Prof. Agata Bielik Robson, filosofka                                                       
Instytucja: IFiF PAN, Warszawa
Temat: Tożsamość narodu Żydowskiego

19 kwietnia 2024
Dr habil. Jacek Gądecki
Instytucja: AGH Katowice
Temat: Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury

17 maja 2024
Prof. dr habil. Barbara Stoczewska
Institution:  Institut für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen UJ Krakau
Thema: Charakter Narodowy Polaków, refleksje nad jego postrzeganiem

14 czerwca 2024
Dr Mariusz Filip
Instytucja: Institut für Ethnologie und Anthropologie, UAM Posen
Temat: Antropologiczne ujęcie tożsamości