Plan wykładów na rok 2023/2024

Harmonogram wykładów na rok 2023/2024
HU, Unter der Linden 6, piątki o 18:00

Temat przewodni: Tożsamość

15 września 2023 r.
Szczepan Twardoch
nstytucja: Pisarz
Temat: Ślązacy i ich tożsamość

13 października 2023
Prof. dr habil. Joanna Hańderek          
Instytucja: Wydział Filozoficzny , Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Temat: Tożsamości zamknięte wynikają z ludzkiej potrzeby stabilizacji

17 listopada 2023
Prof. dr habil. Piotr Madajczyk
Instytucja: :  Instytut studiów politycznych ISP PAN Warszawa
Temat: Tożsamość i identyfikacja narodowa dzieci z mieszanych małżeństw polsko-niemieckich

15 grudnia 2023 r.
Prof. dr hab. Renata Ziemińska
Instytucja: Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Szczeciński
Temat: Tożsamość płciowa, niebinarna i wielowarstwowa koncepcja płci

19 stycznia 2024 r.
Dr hab. Andrzej Leder
Instytucja: IFiS PAN Warszawa
Temat: Prześnione rewolucje, nowa polska tożsamość

16 lutego 2024 r.
Dr hab. Jan Sowa
Instytucja: Akademia Sztuk Pięknych. Warszawa
Temat: Mapowanie rzeczywistości. Europa Wschodnia jako podmiot braku

Temat przewodni: Państwa Europy środkowo wschodniej
w obliczu nowych wyznań

15 marca 2024 r.
 Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak                                                   
Instytucja: Uniwersytet Wrocławski
Temat: Polska po wyborach. Szanse na poprawę stosunków polsko-niemieckich.

19 kwietnia 2024

Instytucja:
Temat:

17 maja 2024

Institution: 
Thema:

14 czerwca 2024

Instytucja:
Temat: