Prof. dr hab. Michał Bilewicz

Ilustracja

polski psycholog społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk[1] oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej

Temat Wykładu: Populizm a mowa nienawiści w społeczeństwie i polityce Mowa nienawiści jest poważnym problemem współczesnych społeczeństw. Jest ona bezpośrednio związana ze zmieniającym się sposobem używania mediów – wraz z dominacją internetu jako źródła wiedzy o świecie ludzie coraz częściej mają kontakt również z mroczną stroną nieskrępowanej wolności komunikacji, którą internet oferuje. W wystąpieniu zastanowimy się nad tym, czy przeniesienie się naszego życia do internetu musi koniecznie oznaczać narażenie na mowę nienawiści. Podyskutujemy o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w naszym otoczeniu. Będzie to też okazja do przedyskutowania nowych wyników porównawczych badań polsko-niemiecko-brytyjskich porównujących skalę mowy nienawiści w tych państwach.