prof. dr Dariusz Aleksandrowicz

Temat wykładu: Religia a nauka
Zasygnalizowany w tytule temat przedstawiony będzie w odniesieniu do trzech następujących pytań:

  1. Skoro wierzenia religijne zawierają zawsze pewien zespół poglądów na świat, to w jakiej relacji pozostają one do wiedzy naukowej dotyczącej analogicznych kwestii? Zagadnienie to ma długą historię sięgającą czasów Renesansu.
  2. Co nauka ma do powiedzenia na temat religii jako przedmiotu jej badania? Kwestie te dotyczą w pierwszym rzędzie nowszej literatury naukowej publikowanej w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat.
  3. W jakiej mierze religia może być przedmiotem nauczania w systemie edukacji? Pytanie to dotyka zarazem problemu oddzielenia kościoła i państwa.Aleksandrowicz

Prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz
Ur. w 1949 r. we Wrocławiu. Absolwent filologii germańskiej w r. 1972 oraz filozofii w r. 1974 na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat z filozofii w r. 1977 na Uniwersytecie Wrocławskim. Habilitacja z filozofii w r. 1982 na Uniwersytecie Wrocławskim. Nominacja na profesora przez Prezydenta RP w r. 1992. Druga nominacja na profesora przez Ministra Nauki i Kultury Landu Brandenburgii w r. 1993.

Zatrudniony od r. 1972 do r. 1993 na stanowiskach asystenta, adiunkta a następnie profesora na Uniwersytecie Wrocławskim oraz od r. 1990 do r. 1993 na stanowisku profesora (pół etatu) na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od r. 1993 do r. 2015 profesor zwyczajny, a obecnie profesor emeritus na Uniwersytecie we Frankfurcie n. Odrą. Od 2003 r. profesor zwyczajny na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W latach 1979, 1982-1984 oraz 1988 research fellow na uniwersytetach w Budapeszcie, Mannheim i Kassel. W r. 1992 visiting profesor na Uniwersytecie w Grazu. Ponadto prowadził pojedyncze wykłady gościnne bądź wygłaszał referaty w Austrii, Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Izraelu, Jugosławii, Niderlandach, Niemczech, Rosji, na Węgrzech i we Włoszech.

Publikacje: Autor 6 książek, redaktor bądź współredaktor 5 tomów zbiorowych, autor ponad 100 artykułów oraz kilkudziesięciu mniejszych prac w językach angielskim, niemieckim i polskim. Ponadto pojedyncze publikacje ukazały się w tłumaczeniach na chorwacki, czeski i japoński.

aleksandrowicz1 aleksandrowicz2 aleksandrowicz3 aleksandrowicz4 aleksandrowicz5 aleksandrowicz6 aleksandrowicz7 aleksandrowicz8 aleksandrowicz9 aleksandrowicz10 aleksandrowicz11 aleksandrowicz12 aleksandrowicz13 aleksandrowicz14