Dr hab. prof. UWr Elżbieta Opiłowska

Opilowska ©Wanda Otorowska

Nota biograficzna

 • od 1.10.2019 – profesor UWr w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii UWr
 • od 1.10.2016 – adiunkt w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii UWr
 • od 2015 – kierownik Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii UWr
 • 1.09. 2009 – 30.09.2016 – adiunkt w Katedrze Socjologii w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy′ego Brandta
 • 2009-2012 – kierownik Akademii Europejskiej i koordynator programu stypendialnego “International Network of Teaching and Learning. Kreisau-Fellows of the George Bell Institute/University of Chichester w Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego
 • 2008 – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (temat dysertacji „Kontinuitäten und Brüche deutsch-polnischer Erinnerungskulturen. Görlitz/Zgorzelec 1945-2006″, (Kontynuacje i cezury polsko-niemieckiej kultury pamięci. Görlitz/Zgorzelec 1945-2006)
 • 2003 – 2004 – Współmoderatorka polsko-niemieckich debat w Teatrze Görlitz „Życie opowiedzieć, wspólnie powspominać historię“
 • 2003 –  Master of European Studies, Uniwersytet Lipski
 • 2000 –  Magister filologii germańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Specjalizacje badawcze i dydaktyczne

 • socjologia pogranicza
 • integracja europejska i dyskurs europejski
 • stosunki polsko-niemieckie
 • globalizacja i regionalizacja
 • pamięć zbiorowa i polityka pamięci