O nas

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie powstał z inicjatywy berlińskiego Stowarzyszenia Policultura e.V. Do realizacji projektu dołączyła polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom, która stała się równoprawnym współorganizatorem przedsięwzięcia.

Do współpracy z nami jako partner wiodący przystąpił Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium (UAM Poznań, Viadrina Frankfurt/Oder) reprezentowany przez panią prof. UAM dr hab. Brigittę Helbig-Mischewski oraz Uniwersytet Humboldtów reprezentowany przez panią prof. dr Alfrun Kliems, a także Rotary Club Berlin Mickiewicz.

Uniwersytet Trzech Pokoleń uroczyście zainaugurował swą działalność 18 października 2014 roku na Uniwersytecie Humboldtów przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin. Tam też odbywają się comiesięczne wykłady.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 połączona została z uroczystym otwarciem UTP, którego dokonał Konsul, Pan Tadeusz Oliwiński. Pierwszy wykład wygłosiła prof. Magdalena Środa. Spotkanie poprowadziła prof. Brigitta Helbig-Mischewski. Oprawę muzyczną zapewnił duet muzyków Państwowej Orkiestry Brandenburgii: Juri Toschmakov, skrzypce i Maciej Kowalski, altówka. Na zakończenie odbyły się rozmowy przy lampce wina.
Pomysł utworzenia UTP jest odpowiedzią na toczącą się aktualnie dyskusję o polskiej emigracji w Niemczech określaną jako „niewidzialna emigracja”. Ma służyć między innymi temu, aby polski język zaistniał w przestrzeni publicznej Berlina. UTP  jest świadectwem aktywnego wkładu społeczności o polskich korzeniach w kulturalne i intelektualne życie stolicy Niemiec.

Celem projektu jest pogłębienie powszechnej świadomości bogactwa językowego i  związanego z nim środowiska kulturowego wspólnoty krajów i narodów Europy. Chcemy upowszechnić fakt równoległego istnienia w europejskiej społeczności róznych języków, które niosą ze sobą bardzo istotne treści.

Projekt nasz łączy strategię Unii Europejskiej w zakresie „Polityki Solidarności Międzypokoleniowej“ ze znaną i sprawdzoną formułą „Uniwersytetu Trzeciego Wieku“. Stąd koncepcja poszerzenia grona tradycyjnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i stworzenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń.

Jednym z celów jest przybliżenie realiów współczesnej Polski, poprzez spotkania z osobami wybitnymi, kształtującymi opinię publiczną, osobom nie mającym stałego kontaktu z naszym krajem. Dlatego obok interesujących przedstawicieli Polonii niemieckiej będziemy zapraszać wykładowców z Polski.

Tę atrakcyjną ofertę spotkań edukacyjnych skierowaliśmy przede wszystkim do kilkudziesięciotysięcznej Polonii, jak również do studentów slawistyki oraz wszystkich mieszkańców Berlina, władających językiem polskim.
Zdobyte do tej pory doświadczenie spowodowało, że postanowiliśmy od września 2015 roku dotrzeć również do słuchaczy niemieckojęzycznych oraz innych narodowości zamieszkałych w Berlinie. Nasze wykłady – dzięki pomocy Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy – będą tłumaczone symultanicznie na niemiecki. Dołożymy wszelkich starań, aby były one interesujące i poruszały aktualne tematy.
Mamy nadzieję, że wykłady UTP będą źródłem wiedzy, platformą wymiany poglądów a przy tym stworzą okazję do inspirujących spotkań. Naszymi słuchaczami są osoby w różnym wieku. Pragniemy aby nasze spotkania stały się miejscem dialogu międzypokoleniowego. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, uprzedzając, że w przypadku dużej frekwencji prawo pierwszeństwa będą miały osoby zarejestrowane wcześniej pod adresem:

policultura@email.de.