Krzysztof Niewrzęda

(ur. w 1964 r. w Szczecinie) – polski poeta, prozaik i eseista. Za twórczość literacką nagrodzony Złotą Sową Polonii (Wiedeń, 2017), przyznawaną przedstawicielom światowej Polonii za dokonania twórcze i artystyczne. Finalista polskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (Wrocław, 2011) i Europejskiej Nagrody Literackiej (2009). Stypendysta polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009). Nominowany do Literackiej Nagrody Mediów Publicznych COGITO (Warszawa, 2008). Laureat konkursów poetyckich i prozatorskich m.in. Europejskiego Konkursu PEGAZ – EUROPA (Hamburg, 1997) oraz Nagrody im. Marka Hłaski (Wiedeń, 2003). Autor tekstów do utworów grupy SBB oraz Herbst In Peking. Współautor tłumaczenia z języka niemieckiego książki Olafa Kühla „Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza” (2005). Wydał tomy wierszy: „w poprzek” (1998), „poplątanie” (1999), „popłoch” (2000), „popołudnie” (2005), „popiół” (2012), powieść poetycką „Second life” (2010), zbiór esejów „Czas przeprowadzki” (2005) oraz powieści: „Poszukiwanie całości” (1999, 2009 – wydanie drugie, poprawione), „Wariant do sprawdzenia” (2007), „Zamęt” (2013), „Confinium” (2020). Był redaktorem ukazującego się w Niemczech polskiego pisma literackiego „B-1”, stałym współpracownikiem takich polskich periodyków jak dwumiesięcznik „Pogranicza” i kwartalnik „Elewator” oraz felietonistą „Gazety Wyborczej”. Publikował w licznych pismach literackich i społeczno-kulturalnych oraz antologiach w Polsce, a także w tłumaczeniach na języki obce m.in. w Chorwacji, Japonii, Francji, Niemczech i Ukrainie. Jest stałym felietonistą radiowym w polskiej sekcji radia RBB. Mieszka w Berlinie.