Organizatorzy

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń jest projektem berlińskiego Stowarzysznia Policultura,
w którym do  2017 roku współpracowała również polska Fundacji Pokolenia Pokoleniom.

polikulturaDuze

Stowarzyszenie Policultura.
Policultura e. V. jest organizacją, która poprzez różne aspekty szeroko pojętej kultury wspiera proces porozumienia między państwami europejskimi. Szczególną uwagę zwracamy na relacje środowiska emigrantów z Polski z mieszkańcami kraju w którym żyjemy.
Cele statutowe: rozwój edukacji, porozumienia i współpracy kulturalnej, wspieranie porozumienia w skali międzynarodowej krajów Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście polsko-niemieckim
Misja: poprawa wizerunku współczesnych Polaków żyjących w Niemczech poprzez edukację osób dorosłych obalającą wzajemne uprzedzenia i stereotypy, uczestnictwo w procesie jednoczenia Europy poprzez zwalczanie stereotypów i ksenofobii

Rada Programowa UTP:
Przewodnicząca Rady Programowej
Hanna Jakob / Rotary Club Berlin Mickiewicz
Członkowie
– prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
– Bogusław Fleck/Rotary Club Berlin Mickiewicz

Kierownik projektu
Bogusław Fleck / Stowarzyszenie Policultura