Dr hab. Marek A. Cichocki

Germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin
oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz sherpa ds. negocjowania Traktatu z Lizbony.
Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz w College of Europe.
Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna. Autor książek „Ciągłość
i zmiana” Wydawnictwo Więź 1999, „Porwanie Europy” Ośrodek Myśli Politycznej 2004, „Władza i pamięć” Ośrodek Myśli Politycznej 2005, „Problemy politycznej jedności
w Europie” PISM 2012.
Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych.

Tytuł wykładu: Unia Europejska-perspektywy, wyzwania i zagrożenia