dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Temat wykłdu: Kobieta w islamie z polskiej perspektywy
Kobieta islamu w Polsce i w Europie – temat kobiety w islamie zawsze wywoływał dużo emocji. W stereotypowych wyobrażeniach dominują bowiem dwa sprzeczne obrazy – kobiety kusicielki, tajemniczej mieszkanki baśniowego haremu oraz kobiety ciemiężonej w imię patriarchalnej religii. Jednym z zadań wykładu jest pokazanie różnych, często nieprzystających do siebie i odmiennych wizerunków kobiet – muzułmanek mieszkających w Polsce oraz w innych państwach europejskich, a także uwarunkowania społeczne i kulturowe specyficznego obrazu kobiety w islamie, jaki ukształtował się w Polsce.

Gorak-sosnowska

Katarzyna Górak-Sosnowska – Katarzyna Górak-Sosnowska – doktor habilitowana nauk humanistycznych, religiozawczyni i ekonomistka; adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prodziekan Studium Magisterskiego. Autorka czterech monografii poświęconych współczesnemu Bliskiemu Wschodowi oraz społecznościom muzułmańskim w Polsce
i w Europie.
  S-Gorak2 S-Gorak3

S-Gorak4