Paweł Droździak w rozmowie z dr Piotrem Olszówką

Paweł Droździak - psycholog Warszawa, gabinet psychologiczny

Paweł Droździak, psycholog, psychoanalityk lacanowski, związany z organizacją ekologiczną FOTA4Climate. Nazwa FOTA bierze swój początek od „followers of the apocalypse” i od wielu lat broniła energii jadrowej. Po wybuchu wojny jeżdził na Ukrainę w poszukiwaniu nadziei. Prowadzi prywatną praktykę analityczną w Warszawie.

Temat: Apokalipsa i co dalej
Jak żyć bez apokalipsy? I po co? Czy da się znieść ból życia w świecie, ktory jest wlaśnie taki jaki ma być, wszystko działa w nim tak jak powinno i nie ma to nigdy się skończyć? Wstawać co rano i pracować jak niewolnik w świecie, którego nikt na koniec nie osądzi?
Apokalipsa to może warunek konieczny, o ile się nie chcemy odwołać do pomocy biochemii…